Sự khác biệt giữa trục và trục.

Trước khi hiểu được sự khác biệt giữa trục và trục, bạn nên có một ý tưởng rõ ràng về những bộ phận này thực sự là gì, chúng được sử dụng để làm gì và ở đâu và chúng thực hiện những chức năng gì. Vì vậy, như bạn đã biết, trục và trục được thiết kế để giữ các bộ phận quay trên chúng.

Định nghĩa

Val - đây là một bộ phận của cơ cấu có dạng thanh và làm nhiệm vụ truyền mô-men xoắn đến các bộ phận khác của cơ cấu này, từ đó tạo ra chuyển động quay chung của tất cả các bộ phận nằm trên nó (trên trục): puli, lệch tâm, bánh xe, vv

Trục

Trục là một bộ phận của cơ cấu, được thiết kế để kết nối và gắn chặt các bộ phận của cơ cấu này với nhau. Trục chỉ nhận tải trọng ngang (ứng suất uốn). Trục được cố định và quay.

Trục

So sánh

Sự khác biệt chính giữa trục và trục là trục không truyền mô-men xoắn sang các bộ phận khác. Nó chỉ chịu tác dụng của tải trọng ngang và không chịu lực xoắn.

Trục, ngược lại với trục, truyền mô-men xoắn hữu ích đến các bộ phận được gắn vào nó. Ngoài ra, các trục đều quay và đứng yên. Trục luôn quay. Hầu hết các trục có thể được chia theo hình dạng hình học của trục thành trục thẳng, trục quay (lệch tâm) và linh hoạt. Ngoài ra còn có trục khuỷu hoặc trục gián tiếp, được sử dụng để biến đổi chuyển động của pittông thành chuyển động quay. Các trục trong hình dạng hình học của chúng chỉ thẳng.

Kết luận TheDifference.ru

  1. Trục mang các bộ phận quay của cơ cấu, mà không truyền bất kỳ mômen quay nào cho chúng. Trục truyền mô-men xoắn hữu ích đến các bộ phận khác của cơ cấu, được gọi là lực quay.
  2. Trục có thể quay hoặc đứng yên. Trục chỉ quay.
  3. Trục chỉ có hình dạng thẳng. Hình dạng trục có thể thẳng, gián tiếp (quay), lệch tâm và linh hoạt.
.