Sự khác biệt giữa tài chính và tiền bạc.

Thế giới hiện đại đánh giá sự thành công của các dự án và các khoản đầu tư trên phương diện vật chất, đặt nền kinh tế lên hàng đầu trong sự phát triển của xã hội. Ở cấp độ hộ gia đình, chúng ta thường nhầm lẫn giữa hai phạm trù: tài chính và tiền bạc. Chúng xuất phát từ lĩnh vực kinh tế, nhưng hiện tại chúng đã thay đổi đáng kể ý nghĩa của chúng. Sự khác biệt giữa chúng là gì và các từ loại này có thể được coi là từ đồng nghĩa theo một nghĩa nào đó không?

Tài chính - các quan hệ kinh tế gắn liền với việc thu thập, phân phối và kiểm soát việc sử dụng ngân quỹ. Tính năng quan trọng nhất của chúng là một dòng chảy liên tục không bao giờ ngừng hoặc không ngừng. Tài chính phát sinh trong quá trình lưu chuyển tiền tệ và có mức độ khác nhau: quốc tế, nhà nước, khu vực, cá nhân. Các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hình thành một loại thị trường: ngoại hối, chứng khoán, tiền tệ, nơi có nhiều loại công cụ được sử dụng để điều chỉnh hành vi. Theo nghĩa thông thường, tài chính là tài sản tập trung trong tay của một cá nhân hoặc pháp nhân.

Tiền là sản phẩm vạn năng được chấp nhận thanh toán cho bất kỳ sản phẩm nào không bị cấm lưu thông trên một lãnh thổ nhất định. Nó có thể được sử dụng dưới dạng tiền mặt và không tiền mặt, cũng như các loại tương đương (kim loại và đá quý, bất động sản). Tiền được sử dụng để tích lũy thu nhập, trao đổi hàng hóa, đầu tư, kích thích hoạt động kinh tế tài chính. Phương tiện phổ biến để thể hiện giá cả của chúng là tiền tệ: có thể chuyển đổi và không thể chuyển đổi.

Sự khác biệt

Định nghĩa của các phạm trù chỉ ra rằng phạm vi của khái niệm "tài chính" rộng hơn nhiều và bao gồm cả những quan hệ hàng hóa - tiền tệ cùng với những thứ khác. Bất kỳ giao dịch nào diễn ra giữa các nhà nước, tổ chức và cá nhân theo cách này hay cách khác đều được phản ánh trong GDP. Do đó, chúng được đưa vào phạm vi quan hệ tài chính. Tại Hoa Kỳ, việc bổ sung ngân sách và thanh toán với các chủ nợ diễn ra 24 giờ một ngày, và nếu dòng tiền bị dừng lại, sẽ có nguy cơ vỡ nợ kỹ thuật.

Vì vậy, điểm khác biệt quan trọng nhất giữa các loại này là chức năng của chúng. Tiền được sử dụng để xác định giá trị của hàng hoá, tiết kiệm, thanh toán, kinh tế đối ngoại. Tài chính thực hiện chức năng kiểm soát, phân phối, ổn định và điều tiết. Nếu quá nhiều tiền mặt xuất hiện trong lưu thông, nó sẽ mất giá trị và các ngân hàng quốc gia theo đuổi chính sách giảm bớt. Nếu tiền thay vì giáo dục chuyển sang giải trí, các chính trị gia sẽ phân phối lại các dòng tài chính, thay đổi các chức năng chi tiêu của ngân sách.

Kết luận TheDifference.ru

  1. Phạm vi của khái niệm. Tài chính là một khái niệm hẹp hơn, nó cũng bao gồm các quan hệ tiền tệ.
  2. Nguồn gốc. Tiền xuất hiện vào buổi bình minh của nền văn minh hiện đại và được sử dụng như một loại hàng hóa phổ thông. Tài chính ra đời cùng với sự tập trung quyền lực nhà nước và sự phát triển của các thể chế kinh tế.
  3. Chức năng. Tiền được dùng để tích lũy, thanh toán, xác định giá trị, thanh toán quốc tế. Tài chính được thiết kế để định hướng và phân phối lại các dòng tiền, ổn định giá cả, kiểm soát thu nhập và chi phí.
  4. Tính chắc chắn. Tiền luôn có thể được tính toán, tìm số tiền tương đương của một số tiền nhất định và tìm biểu thức cho nó. Các quan hệ tài chính thể hiện tính tổng thể của các luồng tiền, do đó, không phải lúc nào cũng có thể thể hiện chúng dưới mọi hình thức.
.