Sự khác biệt giữa nguyên tử và ion.

Nguyên tử và ion là những hạt cơ bản của nguyên tố hóa học. Các hạt này là vật mang các đặc tính của các nguyên tố. Chúng khác nhau về điện tích: nguyên tử là trung tính, và ion mang điện tích dương hoặc âm.

Định nghĩa

Nguyên tử - một hạt vi mô trung hòa về điện của một nguyên tố hóa học quyết định tính chất của nó. Trung tâm của nguyên tử là một hạt nhân mang điện tích dương được bao quanh bởi một đám mây điện tử, dọc theo đó các điện tử chuyển động trên các quỹ đạo. Nguyên tử, thêm hoặc tặng electron, biến thành ion.

Các ion là các hạt mang điện cực nhỏ, đơn nguyên tử hoặc đa nguyên tử và hoạt động hóa học. Chúng có điện tích dương (cation) hoặc âm (anion). Các ion được hình thành từ các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử thu nhận các electron hoặc ngược lại, mất chúng.

Các ion là các hạt độc lập được tìm thấy ở bất kỳ trạng thái tập hợp nào. Chúng được tìm thấy trong khí (trong khí quyển), trong tinh thể, trong chất lỏng (cả dung dịch và chất tan chảy) và trong plasma (không gian giữa các vì sao.)

Các ion trong phản ứng hóa học có thể tương tác với nhau, với các phân tử và nguyên tử. Trong dung dịch, các hạt hoạt động này được hình thành trong quá trình phân ly chất điện ly và xác định tính chất của chất điện ly.

So sánh

Nguyên tử luôn trung hòa về điện, trái lại ion là hạt mang điện. Đối với nguyên tử, các mức năng lượng bên ngoài, như một quy luật, là không đầy đủ (ngoại lệ là nhóm khí quý). Đối với các ion, các cấp độ bên ngoài được hoàn thành.

Ion, trái ngược với nguyên tử, không có khả năng sở hữu các đặc tính của một chất đơn giản. Ví dụ, kali kim loại đi vào phản ứng mạnh với nước, các sản phẩm của chúng là hydro và kiềm. Và các ion kali có trong thành phần của muối kali không có tính chất tương tự. Clo là một chất khí độc có màu vàng lục, và các ion của nó không độc và không màu.

Màu của đồng là đỏ, và các ion của nó trong dung dịch có màu xanh lam. Tinh thể iot có màu xám, hơi có màu tím, dung dịch rượu có màu nâu đỏ, trong hỗn hợp với tinh bột cho màu xanh lam. Các ion iot không thể làm thay đổi màu sắc của tinh bột, chúng không màu.

Kết luận TheDifference.ru

  1. Các nguyên tử và ion của một nguyên tố hóa học có số electron khác nhau.
  2. Điện tích của nguyên tử bằng không, đối với ion nó có thể là dương hoặc âm.
  3. Các ion và nguyên tử có tính chất oxi hóa khử khác nhau.
.