Su bazlı ve pigment mürekkep arasındaki fark.

Şişelerdeki sulu ve pigmentli mürekkepler neredeyse ayırt edilemez. Ama bu sadece ilk bakışta. Sonuçta, bu renklendirme müstahzarlarının bileşimi ve özellikleri tamamen farklıdır. Öyleyse, su mürekkebinin pigment mürekkebinden nasıl farklı olduğunu daha ayrıntılı olarak öğrenelim.

Genel bilgiler

özel yüzey. Bu tür herhangi bir bileşim özel boyalar içerir. Mürekkep, çeşitli araçlar veya cihazlar kullanılarak yüzeye uygulanır.

Yazıcıda yazdırmak için kartuşlara mürekkep dökülür. Ancak aynı kartuşu farklı mürekkepler için kullanamazsınız. Bileşimlerin birbirleriyle karıştırılması da kabul edilemez. Bu kurallara uyulmaması, tortu oluşumuna ve cihazın arızalanmasına neden olacaktır.

Karşılaştırma

Sulu mürekkep ile pigment mürekkebi arasındaki farkı yaratan ana faktörlerden biri boyanın sunulduğu formdur. Su mürekkebinde, bu madde bir sıvı içinde moleküller noktasına kadar tamamen çözülür. Bu nedenle, bu mürekkebe suda çözünür de denir. Yapılarında katı parçacıklar barındırmazlar, oldukça şeffaftırlar.

Diğer mürekkeplerde pigment boya görevi görür. Suda çöken ve çözünmeyen küçük katı parçacıklardır. Şeffaf bir kaba yerleştirilen pigment mürekkebi bulanık görünüyor.

İlaçların bileşimi özelliklerini belirler. Bunlardan biri suya dayanıklılıktır. Sıvı boya mürekkebi yapmaz. Sayfa ıslaksa, kullanımlarıyla birlikte baskı tam anlamıyla yıkanır. Aynı zamanda, pigment içeren mürekkepler, partikülleri temel liflere sıkıca sabitlendiğinden, neme oldukça dayanıklıdır.

Sulu mürekkebin dezavantajları arasında ışıkta hızlı solmaları da yer alır. Bu nedenle, bu tür resimlere sahip sayfaların albümlerde saklanması önerilir. Pigment mürekkeplerin kullanılması durumunda, yazdırılan çıktının kalitesi, ışığa maruz kalma koşullarında bile uzun süre korunur.

Bunun neden olduğunu anlamak için küçük bir karşılaştırma yapılabilir. Bu nedenle, sulu mürekkepteki boya molekülleri mecazi olarak kuma benzer. Işınlar bireysel küçük "kum tanelerini" kolayca yakar. Buna karşılık, pigmentler - sıkıca bağlı molekül grupları - güneş ışınlarından zarar görmesi çok daha zor olan çakıl taşlarıyla karşılaştırılabilir.

Elde edilen görüntülerin renk doygunluğu açısından sulu ve pigment mürekkepler arasındaki farkı düşünün. Burada avantaj, tam olarak suda çözünen bir boya içeren formülasyonlar tarafında yatmaktadır. Tek tek moleküller, alt tabakanın yüzeyine mükemmel bir şekilde dağılır ve baskı, özellikle fotoğraflarla çalışırken önemli olan parlak ve etkilidir. Pigment mürekkebinde sınırlı renksel geriverim vardır, bu nedenle bu ürün metin baskısı için daha uygundur.

Tablo

Su üzerinde mürekkep Pigment mürekkebi
Çözünen boyaKatı boya
Su geçirmez değilSu geçirmez
SolukIşık efektlerine dayanıklı
Canlı renklerSınırlı renksel geriverim
.