Bir arabanın çevre sınıfı nasıl belirlenir?

Çoğu gelişmiş ülkenin araçlar için katı çevresel gereksinimleri vardır. Bunlara uygunluk derecesine bağlı olarak, arabalar bir veya başka bir sınıfa ait olabilir. Rusya'da yürürlükte olan bu tür standartların özelliği nedir? Rusya Federasyonu'na ithal edilen veya ülkemizde üretilen bir otomobilin ekolojik sınıfı nasıl belirlenir?

Şu konuları ele alabiliriz:

 • Rusya Federasyonu'nda yürürlükte olan ve araçların kullanımına ilişkin çevre standartlarının özünü ve kavramın tanımını incelemiş olmak "bir arabanın ekolojik sınıfı";
 • bir makinenin belirli bir kategoriye ait olup olmadığını bulma olasılığını inceleyerek.

İlk nokta ile başlayalım.

kullanarak çevre sınıfını öğrenin

Rusya Federasyonu ve “çevre sınıfı” nedir?

Rusya'daki araçlar için çevresel gereklilikleri düzenleyen kanunun ana kaynağı, Aralık 2011'de GB Komisyonu Kararı ile onaylanan Gümrük Birliği TR CU 018/2011 Teknik Düzenlemeleridir. Bu belge yürürlüğe girmeden önce, ilgili çevre standartları, Ekim 2005'te kabul edilen 609 sayılı Hükümet Kararnamesi hükümleri ile Rusya'da oluşturulmuştur.

"Ekolojik sınıf" kavramı, hem etkisini yitirmiş olan 609 sayılı Kararda hem de GB'nin Teknik Yönetmeliğinde sabitlenmiştir. Hukukun ilk kaynağında ilgili terim, bir arabayı ve motorunu emisyonlarla bağlantılı olarak karakterize eden bir sınıflandırma kodu olarak anlaşılmıştır. Aracın teknik düzenlemeleri, ekolojik sınıfın, araç üstü teşhis sistemleri gereksinimleriyle de uyumlu olması gerektiğini söylüyor.

CU Teknik Yönetmelikleri aşağıdakilere atıfta bulunur:

 • 1958'de Cenevre'de imzalanan Otomobiller için Tek Tip Teknik Gereksinimler Anlaşması;
 • Yine 1998'de Cenevre'de imzalanan otomobiller için küresel bir teknik düzenlemeye ilişkin anlaşma;
 • 1997'de Viyana'da imzalanan Araç Muayeneleri için Tekdüzen Koşullar Anlaşması.

609 sayılı Yönetmelik, Ekim 1996'da değiştirilen 1958 Cenevre Anlaşmasına da atıfta bulunmaktadır.

Böylece, Rus çevre standartları aslında uluslararası standartlara uygundur.

Gümrük Birliği'nin Teknik Yönetmelikleri artık 0'dan 5'e kadar 6 çevre sınıfı içermektedir. Bunlar pratik olarak UNECE tarafından onaylanan Euro 0 - Euro 5 standartlarına tekabül etmektedir. İlgili kurum, yakında Rus hukuk kaynaklarına yansıması beklenen Euro 6 çevre sınıfını da geliştirmiştir.

Şu ana kadar Rusya Federasyonu'nda Euro 5 standardı yürürlüktedir. Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın RA-245/20 Sayılı Mektubu hükümlerine göre, 1.01'den sonra.2014, alt sınıflara ait arabalar Rusya Federasyonu'na ithal edilemez. 31.12.2013 tarihinden önce alınmış uygunluk belgesine sahip araçlar istisnadır. Ancak bu belgeyi sadece 31.12.2015 tarihine kadar otomobil ithal ederken kullanmak mümkün olacaktır.

Arabaların bir veya başka bir ekolojik sınıfa atanması, esas olarak egzoz gazlarındaki içerik düzeyine göre önceden belirlenir:

 • nitrojen oksitler;
 • hidrokarbonlar;
 • parçacıklı madde;
 • karbon monoksit.

Araba ne kadar küçükse, o kadar çevre dostudur ve “sınıf” merdiveninde o kadar yüksektir.

Çoğu durumda, ilgili emisyon seviyesi aracın üretim yılı ile ilişkilidir. Makine üreticileri bu nedenle fabrika hatlarını mevcut yasal gerekliliklere uyarlamaya çalışıyorlar.

Avrupa ülkelerinde, Cenevre Anlaşmalarının içeriğine göre önceden belirlenen standartlar fiilen 1988 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Rusya Federasyonu'nda, bunlar yalnızca 2005 yılında - 609 sayılı Kararın kabul edilmesiyle - mevzuatta yer aldı. Buna göre, Rus otomobil üreticileri, otomobil üretimini nispeten yakın zamanda uluslararası gereksinimlere istikrarlı bir şekilde uyarlamaya başladılar. Bu nedenle, genel durumda, 2005'ten önce üretilen Rus markalarının otomobillerinin bunlara uygunluğunun doğrulanması yapılmamaktadır.

Bununla birlikte, UNECE standartlarının uygulanmasından sonra Rusya Federasyonu'nda üretilen yeni makineler, bir veya başka bir çevre sınıfına kolayca atfedilebilir. Aynı şekilde, eski Avrupa arabaları. Ama bir arabanın çevre sınıfı nasıl belirlenir?

Bir arabanın çevre sınıfını belirleme yolları

En erişilebilir olan bu tür üç yöntem vardır:

 • aracın araç başlığını kontrol etme - çevre sınıfını belirtin;
 • Rosstandart yazışma tablosunun kullanımı;
 • Rosstandart'ın çevrimiçi araç onay veri tabanına VIN girilmesi.
 • ​​

Özelliklerini daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

TCP'deki EMC sınıfı

Bir arabanın çevre sınıfını bulmanın ilk yolu, TCP'sine bakmaktır. Yeni örneğin ilgili belgesinde, gerekli bilgiler "birinci", "ikinci", üçüncü vb. kelimelerle 13. satıra kaydedilir.

Bazı durumlarda, örneğin, TCP karşılık gelen bir satır içermiyorsa, aracın çevre sınıfı "Özel İşaretler" bölümünde belirtilebilir. TCP'nin sol üst kısmında bulunur.

İşaretli belge ekolojik sınıf hakkında bilgi içermiyorsa, bunu Rosstandart tablosunda sunulan verilere dayanarak “hesaplamayı” deneyebilirsiniz.

Rosstandart tablosundaki çevre sınıfı

Rusya Federasyonu'nun çevre standartlarına uygunluk alanındaki araçların sertifikalandırılmasından sorumlu ana devlet kurumu, araç sahibinin kullanabileceği bir plaka yayınladı. yaklaşık olarak bir veya başka bir çevre sınıfına ait olduğunu belirler. Bu belge buradan indirilebilir.

Arabaları Rosstandart tarafından kullanılan çevre sınıflarına atamanın ana kriteri, üretim yılı ve menşe ülkesidir. Aynı zamanda, departman ayrıca otomobil üreten ülkeler listesinde Avrupa dışında bulunan devletleri de içeriyor - ABD, Kanada, Japonya, Kore, Malezya, Çin. Buna göre, Rosstandart'ın ilgili kriterleri geliştirirken sadece UNECE'nin gerekliliklerini değil, bu eyaletlerde kabul edilen standartları da dikkate aldığını söyleyebiliriz.

Rusya Federasyonu'nun Rosstandart tablosunda yer alan ülkeler listesinde yer almadığına dikkat edin. Yukarıdaki nedeni özetledik - Rusya'da, UNECE kriterleri nispeten yakın zamanda yasal olarak güvence altına alındı ​​ve bu nedenle, örneğin 90'larda veya 2000'lerin başında üretilen Rus arabalarını, çevreye uygunluk açısından Avrupa arabalarıyla karşılaştırmak tamamen doğru değil. gereksinimler...

Araçla ilgili verileri Rosstandart plakasında yer alan kriterlerle karşılaştırmanın sonuçlarına dayanarak, şüpheler varsa, o zaman aracın çevre sınıfını VIN'e göre bulmaya çalışabilirsiniz.

İlgili tanımlayıcı, kural olarak, özel isim plakalarında veya motor alanında, kaputun altında, bazen kabinin içinde panelde damgalı bir biçimde bulunur. ön camın altında veya doğrudan Almanca

VIN kullanarak emisyon sınıfını öğrenin

VIN kullanan bir aracın emisyon sınıfı nasıl belirlenir? Rosstandart web sitesi yine bu sorunu çözmemize yardımcı olacaktır. Bu sefer, Rosstandart tarafından verilen onayların veri tabanına sorgu yapabileceğiniz ajansın çevrimiçi hizmetini kullanmanız gerekiyor. Burada bulunur - http://www.gost.ru/wps/portal/pages. OTTS. Bu sayfanın yüklenmesini beklemeniz ve ardından "Ara" bağlantısını tıklamanız gerekir. Bundan sonra, VIN'i girmeniz gereken çevrimiçi bir form açılacaktır.

Bir makinenin ekolojik sınıfı hakkında bilgi bulma yönteminin avantajı, sonucun doğruluğudur. VIN'i tanıyan Rosstandart sistemi, ilgili araba hakkında şu bilgileri verir:

 • marka;
 • tipi;
 • onay numarası;
 • belgenin veriliş tarihi ve geçerliliği;
 • çevre sınıfı.

Ancak, yalnızca bir koşul altında - belirtilen VIN Rosstandart veritabanında mevcutsa. Gerekli araca ilişkin verilerin departmandan alınmama olasılığı vardır. Bu durumda, araç sahibi alternatif seçenekleri kullanmak zorunda kalacaktır. Örneğin - ajansın web sitesinde belirtilen telefonla veya çevrimiçi form http://www.gost.ru/wps/portal/pages/questions/putquestion aracılığıyla Rosstandart ile kişisel olarak iletişime geçin.

Bir kamyonun çevre sınıfı nasıl belirlenir? Rusya Federasyonu'ndaki (sırasıyla Avrupa'daki) emisyon seviyesi gerekliliklerini belirleyen düzenleyici düzenlemeler, her tür araç için geçerlidir. Bazı durumlarda, yasaların münferit hükümleri, otomobiller ve kamyonlar için yürürlüğe girme açısından farklılık göstermedikçe. Ancak, Rusya Federasyonu mevzuatı ve Avrupa yasal düzenlemeleri tarafından oluşturulan çevre sınıfları, otomobiller ve kamyonlar için aynıdır. Bu nedenle, çevre yasalarının ikinci gerekliliklerinin uygunluğu hakkında bilgi edinme yöntemleri yukarıda tartıştığımızla aynı olacaktır.

.