ความแตกต่างระหว่างยางและยาง

ในแวดวงของผู้ขับขี่รถยนต์ คำว่า "ยาง" และ "ยาง" มักใช้แทนกันได้ แต่ถ้าคุณดูมัน แต่ละอย่างมีความหมายในตัวเอง ลองเจาะลึกคำศัพท์และค้นหาว่ายางแตกต่างจากยางอย่างไร

ข้อมูลทั่วไป

ยางรถยนต์ เป็นเปลือกยางยืดที่พอดีกับขอบล้อ ออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่ส่งไปยังล้อระหว่างการเคลื่อนที่ของรถ นอกจากนี้ ยางยังให้การยึดเกาะที่ดีของล้อกับพื้นผิวถนน ลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นเมื่อรถเคลื่อนที่ และลดผลกระทบจากการทำลายของล้อบนถนน ยางบางชนิดรวมถึงยาง

ยางบนล้อรถ

การเปรียบเทียบ

เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างยางกับยางดีขึ้น รายละเอียด. ดังนั้น ยางตามการออกแบบสามารถจัดเป็นหนึ่งในสองประเภท: ยางแบบไม่มียางและแบบไม่มียาง มียางในการก่อสร้างยางแบบท่อ อยู่ด้านนอกและเป็นฝายางชนิดหนึ่ง เป็นยางในกรณีนี้ที่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือของการยึดเกาะของล้อกับพื้นผิวถนนและทำหน้าที่ป้องกัน ใต้ยางในยางประเภทนี้จะมีช่องเก็บอากาศอัดไว้

ยางในท่อเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับยานพาหนะเหล่านั้นซึ่งตัวเลือกอื่นไม่สามารถยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ในรถยนต์สมัยใหม่ ล้อมียางประเภทต่าง ๆ มาเป็นเวลานาน - ไม่มียางใน ซึ่งมีข้อดีหลายประการที่ไม่อาจโต้แย้งได้ ไม่มีกล้องเป็นองค์ประกอบแยกต่างหากในรถบัสดังกล่าว มันถูกแทนที่ด้วยชั้นปิดผนึกพิเศษ และโซนด้านข้างทำหน้าที่เป็นยางในแบบของตัวเอง

ประเภทของยาง

ข้อดีหลักของการไร้ยางในคือไม่มีความเสี่ยงที่ล้อจะตกลงมาอย่างรวดเร็วในกรณีที่มีการเจาะ (เมื่อเทียบกับยางในท่อ) ความร้อนน้อยกว่าและความสะดวกในการเปรียบเทียบ เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่ในหลาย ๆ สถานการณ์ คุณสามารถซ่อมแซมยางแบบไม่มียางในโดยไม่ต้องถอดล้อออก

แต่ให้เรากลับไปที่คำถามหลักและพยายามเสนอว่าเหตุใดจึงเกิดความสับสนกับชื่อองค์ประกอบภายนอกของวงล้อ น่าจะมาจากความทรงจำเก่าๆ ตั้งแต่สมัยที่ยังผลิตล้อรถยนต์พร้อมยาง บางทีแนวคิดอาจถูกแทนที่ด้วยเพราะยางครอบคลุมบางสิ่งบางอย่างคือขอบของแผ่นดิสก์

ไม่ว่าในกรณีใด อย่าทำให้ความหมายของยางง่ายเกินไปโดยใช้ชื่ออื่น เมื่อทราบความแตกต่างระหว่างยางกับยางแล้ว การใช้คำศัพท์ตามคำจำกัดความจะถูกต้องมากกว่า

.