ความแตกต่างระหว่างการเดินทางและถนน

ในการตั้งถิ่นฐานขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีการจัดวางอาคารอย่างเข้มงวด รวมทั้งอาคารที่พักอาศัย และเส้นทางคมนาคมทุกประเภท ในบรรดาองค์ประกอบของการจัดเรียงดังกล่าว มีทางรถวิ่งและถนน เรามาดูกันว่าความแตกต่างระหว่างพวกเขาคืออะไร

โปรดทราบว่าแนวคิดทั่วไปคือ "ถนน" ประกอบด้วยส่วนกลางซึ่งมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และผู้คนและด้านสองด้านที่วางโครงสร้างเป็นแถว พื้นที่การจราจรมักถูกปกคลุมด้วยวัสดุที่สามารถรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นได้ ส่วนใหญ่ถนนลาดยาง อย่างไรก็ตามบางครั้งช่องว่างระหว่างโซ่ของอาคารอาจเป็นแค่ดินโดยไม่มีการปิดบัง

ถนนแบบดั้งเดิมมีสองเลน ในกรณีส่วนใหญ่ ทางเท้าจะมีให้ที่นี่ ในขณะเดียวกันทางเดินทำหน้าที่เป็นถนนที่มีพารามิเตอร์ความยาวและความกว้างเจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้น มีลักษณะเป็นเลนเดียวและอาจไม่มีทางเท้ากับอุปกรณ์ดังกล่าว ถนนสายเล็กๆ อย่าง "สะพาน" เชื่อมถนนใหญ่สองสายเข้าด้วยกัน

ทางเดินคล้ายกับตรอก แต่ในรุ่นหลัง ไม่สามารถเคลื่อนย้ายโดยการขนส่งได้เสมอไป ยกเว้นจักรยาน ทางเดินนี้ถูกเรียกเช่นนั้นเพราะอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระตามนั้น หนึ่งในวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบดินแดนดังกล่าวคือเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบวัสดุและโครงสร้างที่จำเป็นในกรณีของงานก่อสร้าง นอกจากนี้ ถนนรถแล่นมักจะตั้งอยู่ระหว่างทางไปยังพื้นที่อุตสาหกรรม

หากเรากลับมาที่คำว่า "ถนน" ก็สังเกตได้ว่านอกจากรูปแบบและข้อความทั่วไปแล้ว ยังมีอีกหลากหลายประเภทในประเภทนี้ พวกเขาต่างกันในด้านความเข้มของการจราจร การจัดระเบียบทางสถาปัตยกรรม และการทำงาน ตัวอย่างคือถนนที่กว้างขวาง เขียวขจี เหมาะสำหรับการเดินเล่นและพักผ่อน นอกจากนี้ยังมีเขื่อนที่ไหลไปตามอ่างเก็บน้ำ นอกจากนี้เรายังสามารถพูดถึงถนนที่ทอดยาวเป็นเส้นตรงและทำหน้าที่เป็นถนนสายหลักที่มีช่องจราจรหลายช่องจราจร

สิ่งสำคัญคือต้องเน้นว่าชื่อของประเภทถนนนั้นค่อนข้างจะไม่เหมาะสม มักเกิดขึ้นที่เวอร์ชันเริ่มต้นของข้อตกลงจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อมีการพัฒนาข้อตกลง แต่ถนนซึ่งได้สูญเสียรูปลักษณ์เดิมไปนานแล้ว ยังคงได้รับการตั้งชื่อตามแบบเก่า เมื่อต้องเผชิญกับตัวอย่างดังกล่าว เราไม่ควรแปลกใจ [แปด].