ความแตกต่างระหว่างเพลาและเพลา

ก่อนทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพลาและเพลา คุณควรมีความคิดที่ชัดเจนว่าชิ้นส่วนเหล่านี้คืออะไร ใช้ทำอะไร ที่ไหน และทำหน้าที่อะไร ดังที่คุณทราบ เพลาและเพลาได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับชิ้นส่วนที่หมุนได้

คำจำกัดความ

Val - นี่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่มีรูปร่างเป็นแท่งและทำหน้าที่ถ่ายโอนแรงบิดไปยังส่วนอื่น ๆ ของกลไกนี้ ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบหมุนทั่วไปของชิ้นส่วนทั้งหมดที่อยู่บนนั้น (บนเพลา): รอก, นอกรีต, ล้อ, เป็นต้น

เพลา

เพลา เป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อและยึดส่วนต่าง ๆ ของกลไกนี้เข้าด้วยกัน แกนรับน้ำหนักตามขวางเท่านั้น (ความเค้นดัด) เพลาได้รับการแก้ไขและหมุน

เพลา

การเปรียบเทียบ

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเพลากับเพลาคือเพลาไม่ส่งแรงบิดไปยังส่วนอื่น ๆ มันได้รับอิทธิพลจากแรงตามขวางเท่านั้นและไม่ได้อยู่ภายใต้แรงบิด

เพลาส่งแรงบิดที่เป็นประโยชน์ไปยังชิ้นส่วนที่ติดอยู่กับเพลาซึ่งแตกต่างจากเพลา นอกจากนี้เพลายังหมุนและอยู่กับที่ เพลาหมุนอยู่เสมอ เพลาส่วนใหญ่สามารถแบ่งตามรูปทรงเรขาคณิตของแกนเป็นตรง ข้อเหวี่ยง (นอกรีต) และยืดหยุ่นได้ นอกจากนี้ยังมีเพลาข้อเหวี่ยงหรือเพลาทางอ้อมซึ่งใช้ในการแปลงการเคลื่อนที่แบบลูกสูบเป็นการเคลื่อนที่แบบหมุน แกนในรูปทรงเรขาคณิตนั้นตรงเท่านั้น

บทสรุป TheDifference.ru

  1. แกนนำชิ้นส่วนที่หมุนของกลไกโดยไม่ต้องส่งแรงบิดใด ๆ ไปยังพวกมัน เพลาส่งแรงบิดที่เป็นประโยชน์ไปยังส่วนอื่นๆ ของกลไก ซึ่งเรียกว่าแรงหมุน
  2. แกนสามารถหมุนหรือหยุดนิ่งก็ได้ เพลาหมุนเท่านั้น
  3. แกนมีรูปทรงตรงเท่านั้น รูปร่างของเพลาสามารถเป็นแบบตรง ทางอ้อม (ข้อเหวี่ยง) นอกรีตและยืดหยุ่นได้
.