Vilket är bättre, en dieselmotor eller en bensinmotor?

En ganska rimlig fråga i titeln har ofta inte ett klart svar. Naturligtvis kan du alltid hitta något föredraget alternativ när du diskuterar en specifik situation. Men det kommer att vara annorlunda varje gång. Därför är det inte alltid möjligt att entydigt avgöra vilken som är bättre, en diesel- eller bensinmotor. Men försök att hitta ett svar på denna fråga gör att vi kan förstå funktionerna i var och en av dem och, när vi väljer något alternativ, fatta det optimala beslutet.

Vad är skillnaden mellan dessa motorer?

Båda är värmemotorer där energin som erhålls vid förbränning av bränsle omvandlas till mekanisk energi. Förbränning sker inuti, varför de kallas förbränningsmotorer. Men i var och en av de övervägda motorerna sker processen på sitt eget sätt, vilket bestämmer skillnaden i motorernas egenskaper.

Till att börja med är bränslet olika för var och en av dem. I en bensinmotor bereds en blandning av bensin och luft utanför cylindrarna, och efter att den kommit in i dem vid maximal kompression tänds den med en gnista som genereras av ett kommando utifrån. I en dieselmotor är det ren luft i cylindrarna, den är komprimerad, på grund av vilken den värms upp. Vid maximal kompression injiceras en del dieselbränsle i den, den tänds från kontakt med varm luft, tack vare vilken motorn går.

Dessa grundläggande skillnader - det använda bränslet, dess beredning och sättet att tända på - ger olika egenskaper hos motorerna, vilket ger upphov till tvister mellan deras anhängare.

Jämförelse av motorernas kapacitet och egenskaper

Egenskaperna och utseendet hos någon av ICE: erna som har övervägt har förändrats mycket sedan de uppfanns. Dieselmotorer och enorma, flerlitiga, glupska bensinmotorer har länge försvunnit i det förflutna, men med alla metamorfoser som har ägt rum har skillnaderna mellan dem kvarstått.

Utvecklad effekt och vridmoment

En karakteristisk egenskap hos en bensinmotor är en stor utvecklad effekt, och en dieselmotor är ett vridmoment. För en bättre förståelse av skillnaden måste det sägas att en bensinmotor låter dig accelerera snabbare, och en dieselmotor låter dig bära mer last. Till exempel kan du jämföra en racerbil och ett terrängfordon. Den första ska accelerera så snabbt som möjligt och röra sig i hög hastighet. En bensinmotor skulle passa honom bättre.

Terrängfordonet rör sig långsamt, men det händer i lera och terräng. Hastighet är inte viktigt för honom, men vridmoment behövs för att övervinna hindret. Här är alla fördelar med en dieselmotor. Även om det bör noteras att nu kan bensinmotorer klara av belastningar i en sådan situation.

Effektivitet

Dieselvärdet för diesel är högre än bensin, det vill säga när lika mycket bränsle förbränns ger diesel mer energi. Detta leder till det faktum att när du kör under lika förhållanden kommer dess förbrukning att vara mindre än bensin. Men sådana besparingar är helt ”uppätna” av det högre priset på dieselbränsle. Så det finns ingen säkerhet i denna fråga heller.

Om en liknande faktor (effektivitet) i samma Europa i många fall är avgörande när man väljer en kraftenhet, är allt inte så enkelt för oss. I detta avseende är det värt att nämna kvaliteten på det använda bränslet. Till exempel, för bensin med hög oktan, även om den inte alltid uppfyller standarderna, har den inte en destruktiv effekt på motorn även med avvikelser.

Men vid användning av lågkvalitativt dieselbränsle tillhandahålls dieselreparation. Och faktum är att i de flesta fall är vår bensin bättre än diesel.

Buller och vibrationer

Långt borta är de dagar då en dieselmotor kunde höras från flera kilometer bort. Men även om det nu har blivit mycket tystare, överträffar det fortfarande en bensinmotor när det gäller buller och vibrationer i de flesta fall. Oftast märks detta under överklockning, i steady state är skillnaden ibland liten.

Effekt av låg temperatur

Det bör noteras att dieselbränsle, enligt driftförhållandena, är indelat i två typer - vinter och sommar. Det är helt enkelt omöjligt att köra på den senare under frost, det tjocknar och täpper till bilens bränslesystem. Därför bör endast specialbränslen användas på vintern. Men det värsta med fel val uppstår när ett kraftigt temperaturfall föll dig på vägen, medan problem är osannolikt att undvikas. Medan bensin alltid fylls på samma sätt.

Dessutom bör svårigheter att starta en dieselmotor på vintern noteras. Bränslet tänds genom uppvärmning av luften under kompression, och vid temperaturer under noll kan det vara svårt att uppnå detta. För detta ändamål installeras speciella externa värmare på dieselbilar, vilket kräver extra utrustningskostnader och tid för att värma upp motorn.

Underhåll

Dieselmotorns driftförhållanden är mycket svårare än bensinmotorns. För att klara belastningarna måste du använda mer massiva delar och använda dyra material. Utan att beröra konstruktionsegenskaperna och skillnaderna för dessa typer av motorer bör det noteras att underhållet av dieselmotorn bör utföras oftare, motoroljan bör bytas vid en lägre körsträcka och välja de högsta kvalitetsbetygen.

Men detta är bara en sida av saken. Om vi ​​berör reparationen och priset på reservdelar är de vanligtvis dyrare än för en bensinmotor. Och dessutom gör användningen av ett antal särskilt precisa och precisionsdelar vid konstruktionen av en dieselmotor i vissa fall reparationer jämförbara i pris med att köpa en begagnad bil.

​​

Hållbarhet

Det bör dock noteras att en dieselmotors livslängd före översyn är längre än en bensinmotor. Detta beror främst på att det oftast fungerar med reducerade hastigheter, vilket resulterar i mindre slitage. Så trots de ökade kostnaderna vid köpet kommer dieseln att hålla längre.

Hållbarhet

Detta är en het fråga, särskilt för biltillverkare. Och många ansträngningar görs för att förbättra det. Men det är värt att notera att diesel är mindre miljövänlig när det gäller dess egenskaper än en bensinmotor. Dieselbränslet i sig innehåller vanligtvis mer svavel, vilket vid förbränning ger en ökad sotnivå.

Bensin är ett lättare bränsle och producerar färre skadliga ämnen vid användning.

Praktisk användning av diesel- och bensinmotorer

Jämförelsen ovan gör det möjligt att förstå att var och en av dessa motorer har funktioner som bestämmer deras användning, vilket gör att de fullt ut kan inse sina fördelar. Låt oss hålla med om att vi bara kommer att prata om personbilar.

Först och främst beror insikten om fördelarna på användning av maskinen med en eller annan kraftenhet. Så om du planerar att ofta besöka svåråtkomliga platser, köra terränggående eller transportera last, är det uppenbart att en bil med dieselmotor skulle vara det bästa valet. Den presterar bättre under tunga belastningar samtidigt som den levererar betydande vridmoment.

Men om sportkörning är mer att föredra, behövs det i en sådan situation en bil med bensinmotor. Det låter dig utveckla stor hastighet och accelerera snabbare. De givna exemplen täcker inte helt kapaciteten hos de aktuella kraftenheterna. Faktum är att någon av dem kan arbeta mer eller mindre framgångsrikt under olika förhållanden. Så, bensinmotorer fungerar bra på terrängfordon, så att de framgångsrikt kan slutföra ganska svåra rally-raid.

I detta avseende är det värt att röra vid att övervinna vattenhinder och vada. Faktum är att bensinmotorer använder elektrisk tändning för att bränna blandningen, och om vatten kommer under huven kommer det helt enkelt att vägra att fungera. Medan dieselmotorn inte kommer att märka detta och kommer att dra bilen ur en obehaglig situation, där den slarviga föraren körde den.

Det är omöjligt att säga vilken som är bättre - bensin eller diesel, snarare måste det hävdas att det under vissa förhållanden är att föredra att använda en sådan och en sådan motor, och i andra - tvärtom. Du kan försöka jämföra popsicle och glass, vilken att välja är en fråga om personlig smak.

I större utsträckning är det nödvändigt att uppmärksamma fördelarna med var och en av dessa kraftenheter och försöka förverkliga alla deras fördelar. Och så kan vi säga att ett mynt som kallas en förbränningsmotor har två sidor - en dieselmotor och en bensinmotor, och tillsammans utgör de en enda helhet.

Debatten om vilken motor som är bättre stannar inte och kommer sannolikt inte att ta slut. Amerika älskar bensin, men Europa älskar diesel. Var och en av dem har sina egna fördelar och egenskaper, och det finns ingen anledning att motsätta sig dem. Men att avsiktligt välja en bil med en motor som är bäst lämpad för körförhållandena blir rätt beslut.

.