Skillnad mellan trafikljus och semafor.

Från de första åren av livet lär vi barn att korsa vägen endast med en tillåtande signal. Lyckligtvis är moderna städer utrustade med ett stort antal trafikljus som är utformade för att säkerställa säkerheten för alla trafikanter. Färgbytet på signalanordningen fungerar som en vägledning för oss till handling. En annan sak är semaforen, som är något ovanligt och ovanligt. De flesta anser att det är en analog av ett trafikljus, men inte installerat på en väg, utan på en järnväg. Är det verkligen? Låt oss försöka ta reda på hur ett trafikljus skiljer sig från en semafor.

Definitioner

Trafikljus är en optisk enhet som reglerar rörelse för fotgängare och fordon (bilar, tåg), spårvagnar, flod- och havsfartyg, etc.). Funktionsprincipen bygger på tillförsel av ljussignaler. Enhetens historia är cirka 150 år gammal. Det första trafikljuset installerades i den brittiska huvudstaden nära parlamentsbyggnaden 1868. Eftersom skaparen var specialist på utveckling av järnvägssemaforer skilde sig den nya enheten inte mycket från prototypen. Utrustad med två rörliga pilar, hade den manuell kontroll.

Trafikljus

Trafikljussignaler var endast avsedda för fordon och användes för att säkerställa fotgängares säkerhet. Trafikkontroll i mörkret utfördes med hjälp av en roterande gaslykta, belyst i röda och gröna färger. År 1869 exploderade denna del av enheten och orsakade granatsår på en polis.

Det första automatiska trafikljuset med upplyst Stop and Proceed patenterades i Amerika 1910. När det gäller den analoga av den moderna tricolor -enheten, så dök den upp på New Yorks och Detroit -gatorna tio år senare. Denna innovation kom till Ryssland först 1930. Det första trafikljuset installerades i Leningrad, det andra, några månader senare, i Moskva.

Semaphore är en stationär signalanordning som används på järnvägar. Det är en hög mast med rörliga vingar (från en till tre) fixerad på den, vars position är en referenspunkt för föraren. På natten och i avsaknad av god sikt tänds röda, gröna och gula signallampor på enheten. Den senare, tillsammans med de sänkta ytterligare (andra och tredje) semaforvingarna, indikerar behovet av att minska tåghastigheten.

Semafor

Den övre indikatorns horisontella läge och den förbjudna röda signalen är ett samtal för att stoppa fordonet. Medan huvudvingen som ligger i en vinkel på 135 grader och den gröna "fyren" indikerar att vägen är fri. Det är värt att notera att järnvägssemaforer var utbredda i Sovjetunionen fram till 1950 -talet. Under andra halvan av 1900 -talet ersattes de av trafikljus. På vissa delar av banan används dock fortfarande föråldrade instrument.

Jämförelse

Som framgår av definitionerna har de övervägda signalanordningarna ett antal skillnader. Till att börja med är ett trafikljus en mer modern och mångsidig enhet för att reglera trafiken. Den används både på vägar och järnvägar och för att signalera vattentransporter. Medan semaforen är en föråldrad enhet. Idag är endast inaktiva industrisektioner av järnvägslinjer utrustade med den. Om trafiksignaler distribueras till alla trafikanter är semaforen endast avsedd för förare. Beroende på pilens position vidtar lokföraren vissa åtgärder eller fortsätter lugnt resan.

En annan skillnad mellan ett trafikljus och en semafor är utformningen av enheterna. Den första är en optisk signalanordning. Den består av ett hus och ett linshuvud monterat på det, som avger ljus från lysdioder eller glödlampor. Signaler ges dygnet runt. En semafor är en mast med vingar. De senare används för att ge visuella signaler. Belysning av indikatorer tänds endast i mörker och vid dåliga siktförhållanden. Resten av tiden fungerar den inte.

För att sammanfatta, vad är skillnaden mellan ett trafikljus och en semafor.

Trafikljus Semafor
Består av en kropp med ett linshuvud som avger ljus från lysdioder eller glödlamporRepresenterar en mast med vingar och ytterligare belysning
Ljussignaler tillhandahålls 24 timmar om dygnettänds bara på natten
Används både på vägar, järnvägar och på vattenAnvänds endast på järnvägar
) Signaler gäller alla trafikanter (förare, cyklister, fotgängare)Skyltar är endast avsedda för förare
Det är en modern och mångsidig enhetDet är en föråldrad enhet, det är extremt sällsynt
.