Razlika med gredjo in osjo

Preden razumete razliko med gredjo in osjo, morate imeti jasno predstavo o tem, kaj ti deli dejansko so, za kaj in kje se uporabljajo ter katere funkcije opravljajo. Kot veste, so gredi in osi zasnovane tako, da na njih zadržujejo vrtljive dele.

Opredelitev

Val - to je del mehanizma, ki ima obliko palice in služi za prenos navora na druge dele tega mehanizma, s čimer se ustvari splošno rotacijsko gibanje vseh delov, ki se nahajajo na njem (na gredi): jermenice, ekscentri, kolesa, itd.

Gred

Os je del mehanizma, namenjen povezovanju in pritrditvi delov tega mehanizma. Os sprejema le prečne obremenitve (upogibne napetosti). Osi so fiksne in vrtljive.

Os

Primerjava

Glavna razlika med osjo in gredjo je v tem, da os ne prenaša navora na druge dele. Nanj vplivajo le prečne obremenitve in ni podvržen torzijskim silam.

Gred v nasprotju z osjo prenaša uporaben navor na dele, ki so nanj pritrjeni. Poleg tega so osi vrtljive in mirujoče. Gred se vedno vrti. Večino gredi lahko glede na geometrijsko obliko osi razdelimo na ravne, ročične (ekscentrične) in prilagodljive. Obstajajo tudi ročične gredi ali posredne gredi, ki se uporabljajo za pretvorbo povratnih gibanj v rotacijske. Osi v svoji geometrijski obliki so le ravne.

Zaključki TheDifference.ru

  1. Os nosi rotirajoče dele mehanizma, ne da bi nanje prenesla navor. Gred prenaša uporaben navor na druge dele mehanizma, tako imenovano vrtilno silo.
  2. Os je lahko vrtljiva ali mirujoča. Gred se samo vrti.
  3. Os ima samo ravno obliko. Oblika gredi je lahko ravna, posredna (ročasta), ekscentrična in prilagodljiva.
.