Rozdiel medzi oválnou a elipsou.

Najjednoduchšie matematické pojmy môžu u človeka, ktorý má ďaleko od presných vied, spôsobiť skutočnú bolesť hlavy. Definície ako ovál a elipsa si mýlia nielen školáci, ale aj celkom dospelí. Pokúsme sa načrtnúť rozdiely medzi týmito pojmami pomocou jednoduchých a prístupných výrazov, pričom sa vyhýbame matematickým výrazom.

Definícia

Oval - je to uzavretý predĺžený geometrický útvar pravidelného tvaru a špeciálnych vlastností. Je vpísaný do kruhu a má najmenej 4 krajné body, to znamená vrcholy. Ak rozdelíte ovál priamkou pozdĺž dvoch protiľahlých vrcholov, potom budú dva segmenty získané v dôsledku tejto akcie úplne identické. Elipsa je uzavretá rovinná krivka, špeciálny prípad oválu, ktorý má v extrémnych bodoch 4 vrcholy. Stredová os ťahaná dvoma protiľahlými extrémnymi bodmi obsahuje dva ohniskové body, ktoré sú od vrcholov v rovnakej vzdialenosti. Súčet vzdialeností od ohnísk k akémukoľvek bodu krivky elipsy je konštanta, ktorá sa rovná dĺžke stredovej osi.

Ellipse

Porovnanie

Kľúčový rozdiel medzi týmito pojmami na každodennej úrovni je teda zachytený prostredníctvom ich definícií. Existuje veľa možností na konštrukciu oválu, osi nakreslené z bodov ich vrcholov môžu mať iný pomer. Ak hovoríme o elipse, potom existujú špeciálne podmienky pre jej konštrukciu. Hlavná os má 2 ohniská rovnako vzdialené od vrcholov.

Súčet vzdialeností od ohnísk k ľubovoľnému bodu krivky je vždy rovnaký a rovná sa dĺžke hlavnej osi. Túto nehnuteľnosť používajú stavitelia a projektanti na projektovanie figúr na zemi. Ak je vzdialenosť od ohniskov rovnaká, ale viac alebo menšia ako dĺžka hlavnej osi, potom hovoríme o ovále.

Závery TheDifference.ru

  1. Zväzok. Ovál je širší koncept, ktorý zahŕňa elipsu.
  2. Vlastnosti. V prípade elipsy je súčet vzdialeností od dvoch ohnísk ležiacich na hlavnej osi k bodu na krivke rovnaký a rovná sa dĺžke stredovej osi.
.