Różnica między znakiem towarowym a nazwą marki.

Nowoczesne duże marki zwykle mają własne znaki towarowe i marki. Jaka jest specyfika obu?

Co to jest znak towarowy?

W punkcie znak towarowy rozumiany jest jako prawnie chroniony element indywidualizacji produktu – najczęściej jest to jego nazwa handlowa lub logo. Marka, która zarejestrowała znak towarowy dla swoich produktów, może mieć pewność, że inne firmy nie będą w stanie skopiować odpowiedniego elementu indywidualizacji bez łamania prawa. Znak towarowy jest własnością intelektualną organizacji.

Co to jest znak towarowy?

W punkcie znak towarowy oznacza dowolny element indywidualizacji produktu - nazwę, logo, wzór, dekorację. Stworzenie znaku towarowego dla produktu wytwarzanego przez firmę jest kluczowym warunkiem udanego brandingu i promocji odpowiednich produktów na rynku.

Porównanie

Główna różnica między znakiem towarowym a znakiem towarowym polega na tym, że pierwszy element indywidualizacji wynika z rejestracji przez przedsiębiorstwo wytwarzanego produktu jako przedmiotu własności intelektualnej. Z kolei znak towarowy może nie mieć tego statusu. Ale w rzeczywistości, gdy tylko przejdzie odpowiednią rejestrację, staje się chronionym znakiem towarowym.

Zatem różnica między rozważanymi terminami polega głównie na statusie prawnym elementu indywidualizacji produktu. Ze względu na to, że oba pojęcia są bardzo blisko siebie, w mediach i codziennej komunikacji w biznesie, często używane są jako synonimy.

Po ustaleniu czym różni się znak towarowy od znaku towarowego, ustalmy wnioski zawarte w tabeli.

Tabela

Znak towarowy Znak towarowy
Co mają ze sobą wspólnego?
Znak towarowy zarejestrowany w trybie ustawowym staje się znakiem towarowym
różnica między nimi?
Jest prawnie chronionym elementem indywidualizacji produktuJest unikalnym, ale nie chronionym prawem elementem indywidualizacji produktu
.