Różnica między wałem a osią.

Zanim zrozumiesz różnicę między wałem a osią, powinieneś mieć jasne pojęcie o tym, czym właściwie są te części, do czego i gdzie są używane oraz jakie funkcje pełnią. Tak więc, jak wiadomo, wały i osie są zaprojektowane do utrzymywania na nich obracających się części.

Definicja

Val - jest to część mechanizmu, która ma kształt pręta i służy do przenoszenia momentu obrotowego na inne części tego mechanizmu, tworząc w ten sposób ogólny ruch obrotowy wszystkich znajdujących się na nim części (na wale): koła pasowe, mimośrody, koła, itd.

Wałek

jest częścią mechanizmu, przeznaczoną do łączenia i mocowania ze sobą części tego mechanizmu. Oś przyjmuje tylko obciążenia poprzeczne (naprężenie zginające). Osie są stałe i obrotowe.

Porównanie

Główna różnica między osią a wałem polega na tym, że oś nie przenosi momentu obrotowego na inne części. Działają tylko obciążenia poprzeczne i nie podlegają siłom skręcającym.

Wał, w przeciwieństwie do osi, przenosi użyteczny moment obrotowy na przymocowane do niego części. Ponadto osie są zarówno obrotowe, jak i stacjonarne. Wał zawsze się obraca. Większość wałów można podzielić zgodnie z geometrycznym kształtem osi na proste, korbowe (mimośrodowe) i elastyczne. Istnieją również wały korbowe lub wały pośrednie, które służą do zamiany ruchów posuwisto-zwrotnych na ruchy obrotowe. Osie w swoim geometrycznym kształcie są tylko proste.

Wnioski TheDifference.ru

  1. Oś przenosi obracające się części mechanizmu, nie przenosząc na nie żadnego momentu obrotowego. Wał przenosi użyteczny moment obrotowy na inne części mechanizmu, tzw. siłę obrotową.
  2. Oś może być obrotowa lub nieruchoma. Wał tylko się obraca.
  3. Oś ma tylko kształt prosty. Kształt wału może być prosty, pośredni (zakrzywiony), ekscentryczny i elastyczny.
.