Różnica między sektorem, działem i usługą.

Struktura aparatu administracyjnego w rosyjskich organach państwowych i firmach prywatnych jest dość złożona. Podziały takie jak usługi, sektory i działy są trudne do rozróżnienia między sobą, co wskazuje na wyraźne i zrozumiałe różnice. Spróbujmy zrozumieć tę trudną kwestię i podkreślić ogólne trendy.

Definicja

Sektor - podstawowa jednostka strukturalna, składająca się z reguły z co najmniej czterech pracowników, w tym kierownika. Jednostka organizacyjna jest najczęściej częścią działów i odpowiada za określony obszar pracy.

Oddział jest przeciętną jednostką strukturalną organizacji, która z reguły obejmuje co najmniej trzech pracowników wraz z kierownikiem. Może być częścią większych jednostek lub obejmować mniejsze jednostki.

Serwis to duża jednostka strukturalna odpowiedzialna za ważny obszar działalności firmy. Składa się z mniejszych działów i sektorów, których pracę koordynują pracownicy służby.

Porównanie

Te jednostki strukturalne, mimo że są wymienione w prawodawstwie, nie mają jasnych definicji prawnych. Dlatego mówiąc o ich różnicach i współzależności można wskazać jedynie utrwaloną praktykę, a nie normy prawne. Historycznie największą jednostką jest usługa, z której najmniejsza znajduje się w przedsiębiorstwie. Odpowiada za priorytetowy kierunek prac, koordynując działania działów i sektorów.

Na drugim miejscu znajduje się dział, który podejmuje węższy zakres działalności. Z reguły składa się z co najmniej trzech osób, w tym lidera. Stanowisko kierownika działu umożliwia zarządzanie tylko podwładnymi, ale nie pozostawia dużego pola manewru. Na trzecim miejscu jest sektor, najmniejsza jednostka zajmująca się wyłącznie pracą użytkową. Przedsiębiorstwo może ich nie posiadać, jeśli jego struktura jest stosunkowo niewielka.

Należy jednak zauważyć, że specyficzne nazwy jednostek strukturalnych zależą bardziej od tradycji niż od liczby i cech pracy. Możesz to zweryfikować, zapoznając się z hierarchią najważniejszych organów państwowych Rosji.

Wnioski TheDifference.ru

  1. Hierarchia. Serwis jest największą jednostką strukturalną, następnie dział, a trzecią sektor.
  2. Działalność. Serwis koordynuje pracę organizacji, departamenty wyznaczają priorytetowe obszary działalności, sektory zajmują się stosowanymi funkcjami.
.