Różnica między MRI a RTG

Diagnostyka ma szczególne znaczenie we współczesnym świecie, jednak czasami w literaturze można znaleźć dość sprzeczne informacje na jej temat. Aby rozwiać mity, dzisiaj przyjrzymy się, jaka jest różnica między MRI a RTG.

Definicja

MRI - Jest to rezonans magnetyczny, opiera się na cechach właściwości magnetycznych tkanek nasyconych wodorem. Metoda służy do oceny stopnia uszkodzenia lub stanu tkanek miękkich, w celu wykrycia różnych guzów. Rezonans magnetyczny umożliwia skanowanie różnych narządów w różnych płaszczyznach, a następnie konwersję obrazu na wolumetryczny.

Rentgen jest jednostką dawki ekspozycyjnej promieniowania, jednak termin ten jest dziś milcząco nazywany badaniami rentgenowskimi. W przeciwieństwie do rezonansu magnetycznego, który obejmuje szeroki zakres obszarów do zbadania, prześwietlenie ogranicza się do diagnozowania tylko struktur kostnych (stawów, szkieletu, czaszki) i niektórych narządów. Rentgen odnosi się do starych metod diagnostycznych, przenosi dość silne obciążenie promieniowaniem i nie jest nieszkodliwy dla organizmu ludzkiego.

Porównanie

Jeśli pacjent cierpi na zaburzenia psychiczne lub klaustrofobię, rezonans magnetyczny jest trudny. Istnieją również przeciwwskazania do diagnostyki MRI u pacjentów z rozrusznikami serca i innymi metalowymi przedmiotami, takimi jak zastawki metalowe. Dla osób z poważną nadwagą badanie MRI również będzie trudne.

MRI

Aparat MRI ma wyższą rozdzielczość obrazu i możliwość wykonywania zdjęć warstwa po warstwie żądanego obszaru, w przeciwieństwie do X -promienie. Mówiąc obrazowo, zdjęcie rentgenowskie to stary czarno-biały film, a rezonans magnetyczny to nowa generacja filmu 3D.

Wnioski TheDifference.ru

  1. MRI to obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego oparte na cechach właściwości magnetycznych tkanek nasyconych wodorem. Rentgen to badanie ciała oparte na promieniowaniu, które ma właściwość przechodzenia przez ciało.
  2. MRI jest nowoczesnym rodzajem badań, rentgen jest jedną ze starych metod diagnostycznych.
.