Różnica między detektorem radarowym a detektorem radarowym.

Na stronach wielu witryn pojęcia wykrywacz radarów i wykrywacz radarów są wymienne i są używane zamiennie. Tymczasem różnica między nimi jest bardzo duża. Przepisy niektórych krajów europejskich i Federacji Rosyjskiej zabraniają stosowania detektorów radarowych, a sprawca może podlegać karze kryminalnej. Aby nie stać się zakładnikiem własnego analfabetyzmu, powinieneś wyraźnie zrozumieć różnicę między tymi urządzeniami.

Definicja

Detektor radarowy - urządzenie służące do wykrywania promieniowania radaru ręcznego lub mobilnego i przedwcześnie ostrzegającego kierowcę o zbliżaniu się do jego lokalizacji. Jest to rejestrator pasywny, który nie zakłóca pracy radaru policji drogowej.

Antyradar to urządzenie służące do wykrywania częstotliwości działania radaru policji drogowej oraz regulacji wskaźników radarowych. Co więcej, urządzenie może powodować zakłócenia w działaniu tego ostatniego.

Porównanie

Zasadnicza różnica w ich pracy jest zrozumiała. Stąd inny stosunek ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej do urządzeń. Jeśli wykrywacz radarów nie jest zabroniony, to wykrywacze radarów są nielegalne. Schwytanie sprawcy obarczone jest nie tylko konfiskatą urządzenia, ale także nałożeniem grzywny w wysokości kilkudziesięciu płacy minimalnej. Należy rozumieć, że detektor radarowy zakłóca działanie częstotliwości, które nie mogą być wykorzystywane przez osoby.

Aktywny wykrywacz radarów

Ponieważ wykrywacze radarów są zabronione, na forach wiele uwagi poświęca się rodzajom wykrywaczy radarów i zasadom ich doboru. Pierwsze miejsce zajmuje kryterium ceny. Pod tym względem wyróżnia się urządzenia klasy budżetowej, średniej i wyższej. Wiele modeli budżetowych jest przestarzałych, ponieważ nie tylko nie odbierają sygnałów z nowych radarów, ale także reagują na wiele zakłóceń, które uniemożliwiają ich dokładną identyfikację. Często takie detektory radarowe można znaleźć w sprzedaży. Niska cena okazuje się kusząca do zakupu nowego „użytecznego” urządzenia, ale takie urządzenie nie będzie niczym więcej niż zabawką. Sfrustrowany kupujący zaczyna kompleksowo mówić o bezużyteczności kupowania takich urządzeń w ogóle, wprowadzając w błąd innych kierowców. Tymczasem droższe i nowocześniejsze modele okazują się bardzo skuteczne podczas jazdy po ruchliwych autostradach.

Jeśli chodzi o wykrywacze radarów, należy z nimi bardzo uważać. W przypadku korzystania z detektorów radarowych konieczne jest spowolnienie zbliżania się do „niebezpiecznego” radaru. Antyradar pozwala kierowcy nie zwalniać i przejeżdżać obok radaru niezauważony. Niebezpieczeństwo użytkowania polega na możliwym lub celowym wprowadzaniu zakłóceń akustycznych. Uważa się, że na terytorium Federacji Rosyjskiej sprzedawane są tylko detektory radarowe, a detektorów radarowych nie można kupić. Stwierdzenie to jest dość wątpliwe, choć rozczarowuje wielu, którzy chcą zostać posiadaczami cudownego urządzenia.

Podróżując po Europie należy pamiętać, że w niektórych krajach zabronione jest używanie jakiegokolwiek urządzenia, które może określić położenie radaru, czyli nie można nawet używać wykrywaczy radarów. Natomiast w Holandii, Bułgarii, Norwegii, Turcji, Bułgarii, Niemczech można z nimi bezpiecznie podróżować. W Albanii nie ma przepisów, które zabraniają używania nawet wykrywaczy radarów. Funkcjonariusze policji drogowej w Niemczech i Federacji Rosyjskiej nie zabraniają stosowania detektorów radarowych i uważają je za bardzo przydatne w ograniczaniu sytuacji awaryjnych, ponieważ zbliżając się do radaru, kierowca z wyprzedzeniem zwalnia.

Wnioski TheDifference.ru

  1. Detektor radarowy rejestruje tylko sygnał radarowy, a detektor radarowy rejestruje, koryguje i/lub wprowadza zakłócenia do pracy radaru policyjnego.
  2. Stosowanie detektora radaru na terytorium Federacji Rosyjskiej jest zabronione i podlega karze grzywny z konfiskatą urządzenia, za używanie detektora radaru nie są nakładane żadne sankcje.
.