Różnica między cukrem a sacharozą

Słowa „cukier” i „sacharoza” są często traktowane jako synonimy. Ale to nie jest do końca poprawne. W związku z czym? Jaka jest podstawowa różnica między cukrem a sacharozą?

Fakty dotyczące cukru

Cukier jest powszechnym produktem spożywczym, jeśli mówimy o rosyjskich przedsiębiorstwach, zgodnie z wymogami GOST 21-94. Głównym składnikiem cukru jest sama sacharoza. Ale oprócz tego odpowiedni produkt może zawierać różne zanieczyszczenia. W cukrze granulowanym ich zawartość jest dozwolona do 0,25%, w cukrze rafinowanym - do 0,1%. Do powszechnych zanieczyszczeń tego typu należą substancje redukujące, popiół, barwniki i różne zawiesiny. Zmniejszenie udziału procentowego zanieczyszczeń jest ważnym zadaniem producenta danego produktu. Ale w związku z czym mogą pojawić się w cukrze?

Przyczyny tego mogą być różne. W szczególności obecność popiołu w cukrze wynika głównie z wyników przetwarzania związków nieorganicznych zawartych w burakach lub innych surowcach użytych do wytworzenia danego produktu.

Jeśli mówimy o pierwiastkach chemicznych, które często znajdują się w cukrze, to najczęstsze to żelazo, wapń, magnez, cynk. Należy zauważyć, że pierwiastki wchodzące w skład struktury popiołu znajdują się głównie na powierzchni kryształów cukru, w roztworze międzykrystalicznym. Jeśli go usuniesz, procent popiołu w produkcie jest całkiem realistyczny, aby zmniejszyć do bardzo małych wartości - mniej niż 0,001%.

Inne zanieczyszczenia mogą być obecne w zależności od rodzaju danego produktu. Na przykład w brązowym cukrze kryształy pokryte są cienką warstwą melasy z trzciny cukrowej, specjalnego rodzaju melasy. Zawiera znaczny procent substancji azotowych, a także popiół. Procent melasy w różnych rodzajach brązowego cukru może się różnić.

Tak czy inaczej, główną substancją zawartą w cukrze i decydującą o jego głównym smaku i wartościach odżywczych jest sacharoza. Zastanów się, co to jest.

Fakty dotyczące sacharozy

Sacharoza jest substancją organiczną, która jest disacharydem. Oznacza to, że składa się z 2 monosacharydów, a mianowicie glukozy i fruktozy. Kiedy cukier jest spożywany w żywności dla ludzi, sacharoza jest dzielona na 2 wskazane monosacharydy. Można zauważyć, że są one bardzo podobne pod względem budowy molekularnej: fruktoza jest odpowiednio izomerem glukozy, różni się od niej tylko układem cząsteczek w przestrzeni. Obie substancje są słodkie, ale w tej jakości glukoza jest znacznie gorsza od fruktozy.Wspomniany disacharyd występuje w dużych ilościach w burakach cukrowych i trzcinie cukrowej. W rzeczywistości należą one do głównych rodzajów surowców, z których produkowany jest cukier na skalę przemysłową.

W czystej postaci sacharoza jest bardzo podobna do cukru kupowanego w sklepie: jest bezbarwnym kryształem. Jeśli go stopisz, a następnie ochłodzisz, powstanie karmel. Sacharoza jest dobrze rozpuszczalna w wodzie, a zatem również w cukrze.

Porównanie

Główna różnica między cukrem a sacharozą polega na tym, że pierwszy termin odpowiada produktowi przemysłowemu (na bazie sacharozy, ale z pewnym procentem zanieczyszczeń), a drugi to czysto organiczny materiał. Ale w wielu kontekstach oba terminy można uznać za synonimy. Teoretycznie czystą sacharozę można stosować do tych samych celów co cukier, chociaż ekonomicznie nie będzie to bardzo opłacalne, ponieważ uzyskanie odpowiedniej substancji często wiąże się ze znacznymi kosztami ekonomicznymi.

Po zidentyfikowaniu różnicy między cukrem a sacharozą odzwierciedlamy wnioski zawarte w poniższej tabeli.

Tabela

Cukier Sacharoza
Co mają ze sobą wspólnego?
Cukier jest produktem na bazie sacharozy, jego udział w nim zwykle przekracza 99%
Jaka jest między nimi różnica?
Cukier jest produktem spożywczymSacharoza jest substancją nieorganiczną
Może zawierać dość szeroką gamę substancji organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeniaSacharoza przemysłowa w czystej postaci zwykle nie zawiera zanieczyszczeń
.