Różnica między balladą a piosenką.

Ludzie odczuwający potrzebę wyrażenia swoich przeżyć, opowiadania o uczuciach lub wydarzeniach, tworzą dzieła o różnym charakterze. Są to na przykład piosenka i ballada. Oba niosą ze sobą pewną treść. Jednak nie każdy wie, czym ballada różni się od piosenki. Spróbujmy naświetlić ten problem.

Definicja

Ballada to utwór reprezentujący to rymowana opowieść o orientacji historycznej, heroicznej lub codziennej, często o treści mitologicznej. W literaturze średniowiecza nazwa ta pierwotnie oznaczała taniec okrągły (ballare - „tańczyć”). Stopniowo ballada była modyfikowana i wreszcie pojawiła się jako poemat fabularny, który zawiera pewien epizod z życia.

Pieśń jest formą twórczości muzycznej i poetyckiej. Piosenka zawiera tekst i pasującą do niego melodię. Z reguły konkretną piosenkę można skorelować z jednym z wielu gatunków: rock, chanson, romans, rap… Najstarsza bez wątpienia jest piosenka ludowa. Do dziś zachowało się niewiele z tego, co ludzie ułożyli wiele lat temu.

Porównanie

Przyjrzyjmy się teraz bliżej różnicy między balladą a piosenką.

Spis treści

Pieśni można nazwać wszystkim, co da się udźwięcznić głosem, pod warunkiem, że są w nim słowa i melodia. Piosenka niekoniecznie zawiera logiczną narrację. Może zawierać apel do jakiejś postaci (pieśni rytualne), napomnienie (kołysanki), opisać coś.

Ballada to w większości przypadków fabuła: o wyczynie rycerza, najeździe wrogów, czyimś zgubnym losie. Czasami fabułę zastępuje dialog. W balladzie zwykle jest jakiś konflikt. Dobroczynnym efektem takiego dzieła jest to, że przedstawiony w nim tragiczny spór, często między życiem a śmiercią, przyczynia się do lepszego zrozumienia sensu życia.

Komponent muzyczny

Ballada nie zawsze jest utworem muzycznym. Może odnosić się tylko do twórczości literackiej. V. Zhukovsky jest uznawany za jednego ze słynnych rosyjskich autorów ballad. Jednak dla kompozytorów tekst ballady był często doskonałym materiałem do napisania do niej muzyki. Co więcej, muzycy próbowali zobrazować, o co chodzi w fabule, za pomocą rytmu i innych niuansów. Na przykład w balladzie „Car Leśny” (F. Schubert) słychać rytm wyścigu konnego. Ballady są często wykonywane przy akompaniamencie instrumentu muzycznego.

W piosence melodia staje się integralną częścią. Piosenka działa najlepiej, gdy muzyka i tekst są idealnie dopasowane. Najbardziej lubiane i pamiętane piosenki nie są zbyt skomplikowane. Ta kreatywność jest ściśle związana z aspektem emocjonalnym. Słuchacz jest często nasycony duszą piosenki.

Sfera uczuć

Jaka jest różnica między balladą a piosenką pod względem tego, jak wyrażają uczucia? Piosenka jest pod tym względem nieograniczona. Może być liryczny i komiczny, zachęcający i podsycany nostalgią, patriotyczny i odświętny. Jeśli mówimy o balladzie, to sfera uczuć, w którą się ona zanurza, jest znacznie zawężona. Atmosfera takiego dzieła to romantyzm i sentymentalizm. Ballada przyciąga motyw tajemnicy, fascynujący świat legend i legend. Dość często opisywany jest tam niezwykły krajobraz, urzekająca sceneria.

Tabela

Piosenka Ballada
Jasna fabuła nie jest koniecznaJest fabuła
Melodia jest integralną częściąMoże być tylko utworem poetyckim bez obecność muzyki
Szeroki wachlarz uczućAtmosfera ballady – romantyzm i sentymentalizm
.