Różnica między bajką a bajką.

Bajka to zabawna praca, która jest szczególnie interesująca dla dzieci. A jedną z wielu jego odmian jest fikcja. Jeśli jednak chodzi o porównanie, mają na myśli tradycyjną baśń o charakterze magicznym i fikcję jako odrębny, osobliwy gatunek. W tym kontekście potoczy się dalsza narracja.

Definicja

zwykle ze szczęśliwym zakończeniem. Historycznie jako pierwsze kształtowały się opowieści ludowe, przechodzące z ust do ust. Wiele z nich ma kilka opcji. Później bajki pojawiły się także w twórczości literackiej. Ich cechy: przynależność do konkretnego autora i zyskanie sławy dopiero po publikacji (do tej pory opowieści literackie nie istnieją w formie ustnej).

Fikcja to absurd, humorystyczna opowieść przedstawiająca absolutnie zniekształconą rzeczywistość (np. opowieść o tym, jak mężczyzna założył siekierę na nogę, przepasał się rękojeścią siekiery i zaczął rąbać drewno szarfą). Fikcja, jak baśń, jest obecna w sztuce ludowej i literaturze. Przykładem takiej pracy w literaturze jest "Zamieszanie" - znany wiersz K. Czukowskiego.

Porównanie

Fakt, że oba typy narracji istniały wśród ludzi od niepamiętnych czasów, świadczy o ich wielkim znaczeniu. W końcu sztuka ludowa odsiewa wszystko, co jest bezużyteczne, a najlepsze jest w niej mocno zakorzenione. Każda z prac ma jednak swoją funkcję.

Różnica między baśnią a fikcją polega na tym, że (bajka), która pozornie jest wynalazkiem i opisem cudów, zawiera w sobie głęboką mądrość. Bajka uczy dziecko zasad zachowania w rodzinie i społeczeństwie oraz pielęgnuje w nim ważne cechy charakteru, odkrywa przed małym słuchaczem główne wartości życiowe i każe mu szanować przodków. Każda bajka zawiera pewną lekcję, którą dziecko podświadomie lub świadomie pobiera dla siebie.

Fikcja, ze swoimi zmiennokształtnymi i słownym bełkotem, jest korzystna. Będąc odstępstwem od normy, wzmacnia dziecko w tej właśnie normie. Mały człowiek zwiększa zaufanie do swojego intelektu i poczucia własnej wartości. Ponadto taka praca najlepiej rozwija wyobraźnię i swobodę myślenia. W końcu jaka jest różnica między bajką a fikcją? W tym, że w tym drugim rzeczywistość jest całkowicie odwrócona na lewą stronę. A ten absurd pozwala dziecku bawić się pojęciami i nadawać nowe znaczenie temu, co już znane.

.