Jak określić klasę ekologiczną samochodu?

Większość krajów rozwiniętych ma surowe wymagania środowiskowe dla pojazdów. W zależności od stopnia zgodności z nimi samochody mogą należeć do tej lub innej klasy. Jaka jest specyfika tego typu norm obowiązujących w Rosji? Jak określić klasę ekologiczną samochodu importowanego do Federacji Rosyjskiej lub produkowanego w naszym kraju?

Możemy rozważyć następujące kwestie:

 • po przestudiowaniu istoty norm środowiskowych obowiązujących w Federacji Rosyjskiej i związanych z użytkowaniem pojazdów, a także definicji pojęcia "klasy ekologicznej samochodu";
 • poprzez zbadanie możliwości ustalenia, czy samochód należy do określonej kategorii.

Zacznijmy od pierwszego punktu.

Jakie normy środowiskowe dla pojazdów obowiązują w Federacja Rosyjska i czym jest „klasa środowiskowa”?

Głównym źródłem prawa regulującego wymagania środowiskowe dla pojazdów w Rosji jest Regulamin Techniczny Unii Celnej TR CU 018/2011, zatwierdzony decyzją Komisji CU w grudniu 2011 r. Zanim ten dokument wszedł w życie, odpowiednie normy środowiskowe zostały ustalone w Rosji na podstawie przepisów dekretu rządowego nr 609, przyjętego w październiku 2005 r.

Pojęcie „klasy ekologicznej” jest utrwalone zarówno w uchwale nr 609, która straciła moc, jak iw Regulaminie Technicznym JC. W pierwszym źródle prawa odpowiedni termin był rozumiany jako kod klasyfikacyjny charakteryzujący samochód i jego silnik w korelacji z poziomem emisji. Przepisy techniczne pojazdu mówią, że klasa ekologiczna powinna być również skorelowana z wymaganiami stawianymi systemom diagnostyki pokładowej pojazdu.

Regulamin techniczny CU odnosi się do:

 • Porozumienie w sprawie jednolitych wymagań technicznych dla samochodów, podpisane w Genewie w 1958 r.;
 • Porozumienie w sprawie ogólnych przepisów technicznych dotyczących samochodów, zawarte również w Genewie w 1998 r.;
 • Porozumienie w sprawie jednolitych warunków kontroli pojazdów, podpisane w Wiedniu w 1997 r.

Zarządzenie nr 609 odnosi się również do Porozumienia Genewskiego z 1958 r., zmienionego w październiku 1996 r.

Tak więc rosyjskie normy środowiskowe w rzeczywistości odpowiadają normom międzynarodowym.

Regulamin techniczny Unii Celnej obejmuje obecnie 6 klas środowiskowych - od 0 do 5. Odpowiadają one praktycznie normom Euro 0 - Euro 5 zatwierdzonym przez EKG ONZ. Właściwa instytucja opracowała również klasę ekologiczną Euro 6, co ma znaleźć wkrótce odzwierciedlenie również w rosyjskich źródłach prawa.

Dotychczas w Federacji Rosyjskiej obowiązuje norma Euro 5. Zgodnie z postanowieniami Pisma Ministerstwa Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej nr RA-245/20, po 1.01.2014 samochody należące do niższych klas nie mogą być importowane do Federacji Rosyjskiej. Wyjątkiem są samochody, które posiadają certyfikat zgodności uzyskany przed 31.12.2013. Jednak korzystanie z tego dokumentu przy imporcie samochodów będzie możliwe tylko do 31.12.2015 r.

Przypisanie samochodów do tej lub innej klasy ekologicznej jest z góry określone głównie przez poziom zawartości w spalinach:

 • tlenki azotu;
 • węglowodory;
 • pył zawieszony;
 • tlenek węgla.

Im jest mniejszy, tym samochód bardziej ekologiczny i tym wyżej na drabinie „klasowej”.

W większości przypadków odpowiedni poziom emisji jest skorelowany z rokiem produkcji pojazdu. Producenci maszyn starają się więc dostosować swoje linie fabryczne do aktualnych wymogów prawnych.

W krajach europejskich normy określone z góry treścią porozumień genewskich są faktycznie wprowadzane od 1988 r. W Federacji Rosyjskiej zostały one zapisane w ustawodawstwie dopiero w 2005 r. - wraz z przyjęciem rezolucji nr 609. W związku z tym rosyjscy producenci samochodów stosunkowo niedawno zaczęli stabilnie dostosowywać produkcję samochodów do wymogów międzynarodowych. Dlatego w ogólnym przypadku nie przeprowadza się weryfikacji zgodności z nimi samochodów rosyjskich marek wyprodukowanych przed 2005 rokiem.

Jednak nowe maszyny wyprodukowane w Federacji Rosyjskiej po wdrożeniu norm EKG ONZ można łatwo przypisać do tej lub innej klasy środowiskowej. Podobnie starsze europejskie samochody. Ale jak określić klasę ekologiczną samochodu?

Sposoby określania klasy środowiskowej samochodu

Są trzy takie metody, które są najbardziej dostępne:

 • sprawdzenie tytułu pojazdu - może wskazać klasę środowiskową;
 • korzystanie z tabeli korespondencyjnej Rosstandart;
 • Wprowadzanie numeru VIN do internetowej bazy homologacji pojazdów Rosstandart.

Przyjrzyjmy się bliżej ich specyfice.

Klasa EMC w TCP

Pierwszym sposobem określenia klasy środowiskowej samochodu jest spojrzenie na jego TCP. W odpowiednim dokumencie nowej próbki niezbędne informacje są zapisywane w wierszu 13, a słowami - „pierwszy”, „drugi”, „trzeci” itd.

W niektórych przypadkach, na przykład, jeśli TCP nie zawiera odpowiedniego wiersza, klasę środowiskową pojazdu można wskazać w sekcji „Znaki specjalne”, która znajduje się w lewej górnej części TCP.

Jeżeli zaznaczony dokument nie zawiera informacji o klasie ekologicznej, można spróbować ją „policzyć” na podstawie danych przedstawionych w tabeli Rosstandart.

Klasa środowiskowa w tabeli Rosstandart

Główna agencja rządowa odpowiedzialna za certyfikację pojazdów w zakresie zgodności z normami środowiskowymi Federacji Rosyjskiej wydała tabliczkę, za pomocą której właściciel samochodu może w przybliżeniu określić jego przynależność do tej lub innej klasy środowiskowej. Dokument ten można pobrać tutaj.

Głównymi kryteriami przypisywania samochodów do klas środowiskowych stosowanych przez Rosstandart są rok produkcji i kraj pochodzenia. Jednocześnie dział obejmuje również kraje spoza Europy na liście krajów produkujących samochody - USA, Kanadę, Japonię, Koreę, Malezję, Chiny. W związku z tym można powiedzieć, że Rosstandart, opracowując odpowiednie kryteria, uwzględnił nie tylko wymagania EKG ONZ, ale także standardy przyjęte w tych państwach.

Należy zauważyć, że Federacja Rosyjska nie znajduje się na liście krajów uwzględnionych w tabeli Rosstandart. Przedstawiliśmy powyższy powód - w Rosji kryteria EKG ONZ zostały ustanowione prawnie stosunkowo niedawno, dlatego nie jest całkowicie poprawne porównywanie rosyjskich samochodów wyprodukowanych na przykład w latach 90. lub na początku 2000 r. z europejskimi pod względem zgodności z ochroną środowiska wymagania...

Jeżeli na podstawie wyników porównania danych na aucie z kryteriami zawartymi na tabliczce Rosstandart istnieją wątpliwości, to można spróbować ustalić klasę środowiskową auta po numerze VIN.

Odpowiedni identyfikator z reguły znajduje się na specjalnych tabliczkach znamionowych lub w formie wytłoczonej w komorze silnika, pod maską, czasem wewnątrz kabiny na panelu pod przednią szybą, lub bezpośrednio na niemiecki

Znajdź klasę emisji na podstawie numeru VIN

Jak określić klasę emisji samochodu na podstawie numeru VIN? Strona Rosstandart ponownie pomoże nam rozwiązać ten problem. Tym razem należy skorzystać z serwisu internetowego agencji, za pomocą którego można dokonywać zapytań do bazy zgód wydanych przez Rosstandart. Znajduje się tutaj - http://www.gost.ru/wps/portal/pages. OTTS. Musisz poczekać na załadowanie tej strony, a następnie kliknąć link „Szukaj”. Następnie otworzy się formularz online, w którym będziesz musiał wprowadzić VIN.

Zaletą odnotowanej metody wyszukiwania informacji o klasie ekologicznej maszyny jest dokładność wyniku. System Rosstandart, rozpoznając VIN, wydaje takie informacje o odpowiednim samochodzie jak:

 • marka;
 • typ;
 • numer homologacji;
 • data wystawienia i ważności dokumentu;
 • klasa środowiskowa.

Jednak tylko pod jednym warunkiem - jeśli podany VIN jest dostępny w bazie danych Rosstandart. Istnieje możliwość, że dane o wymaganym samochodzie nie będą dostępne z działu. W takim przypadku właściciel samochodu będzie musiał skorzystać z alternatywnych opcji. Na przykład - osobiście skontaktuj się z Rosstandart telefonicznie wskazanym na stronie agencji, lub przez formularz online http://www.gost.ru/wps/portal/pages/questions/putquestion.

Jak określić klasę środowiskową samochodu ciężarowego? Akty prawne określające wymagania dotyczące poziomu emisji w Federacji Rosyjskiej (odpowiednio w Europie) mają zastosowanie do pojazdów dowolnego typu. O ile w niektórych przypadkach poszczególne przepisy ustaw mogą różnić się pod względem wejścia w życie – dla samochodów osobowych i ciężarowych. Ale klasy środowiskowe ustanowione przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej i europejskie akty prawne są takie same dla samochodów osobowych i ciężarowych. Dlatego też sposoby pozyskiwania informacji o spełnieniu drugiego z wymogów prawa ochrony środowiska będą takie same jak omówione powyżej.

.