Verschil tussen roman en kort verhaal.

Met een literair werk in handen, worden we ondergedompeld in een fictieve wereld vol gebeurtenissen en avonturen. Soms duurt deze fantastische reis maar een paar uur en eindigt heel snel. In andere gevallen gaan we enkele weken of zelfs maanden hand in hand met onze favoriete helden, waarbij we letterlijk hetzelfde lot met hen beleven. Natuurlijk zijn het volume en de verhaallijn van een werk rechtstreeks afhankelijk van het genre, waarvan er veel zijn. In dit artikel zullen we bekijken hoe een roman verschilt van een verhaal.

Definities

Romeins

Roman is een literair genre, een wijdverbreid soort epos. Het is een fictief uitgebreid verhaal met een vertakt plot. Het kan zowel prozaïsch als poëtisch zijn. In de twaalfde eeuw betekende deze term alleen werken die in een levende Romaanse taal waren geschreven. Dergelijke verhalen en verhalen, gekenmerkt door een eenvoudig plot, zijn enorm populair geworden bij gewone mensen. Later kreeg de definitie van "romaans" een apart karakter. Momenteel wordt de literaire beweging in kwestie opgevat als een fictief of gedeeltelijk waargebeurd verhaal met een hele plot, waarin de levens en het lot van verschillende personen in detail worden beschreven. Over het algemeen is de roman een borderline, veelzijdig en multi-perspectief genre, waarin je vaak elementen van komedie, tragedie, drama, farce, enz. kunt terugvinden.

Verhaal

Verhaal is een genre van klein episch proza, een klein verhalend werk. Gekenmerkt door realistische kleuren. Het is een complete vertelling over een individueel geval, gebeurtenis, alledaagse episode. De erkende meesters van het vertellen van verhalen in de Russische klassieke literatuur waren Tsjechov, Gorky, Turgenev, Pushkin, enz. Er wordt aangenomen dat dit genre zijn wortels heeft in de folklore. Het begon met het mondeling navertellen van verhalen in de vorm van een gelijkenis.

Vergelijking

Bekijk de karakteristieke kenmerken van elk van de producten. De roman is dus een grote vorm van het epische soort literatuur. Vaak heeft het een indrukwekkend volume, gekenmerkt door de duur van de beschreven gebeurtenissen en de plot met meerdere regels. De roman illustreert geen afzonderlijke episode, maar een levensproces dat een breed scala aan maatschappelijk belangrijke problemen raakt. In een literair werk zijn er veel personages, zowel majeur als mineur. Bovendien heeft elk personage zijn eigen rol, zijn eigen plaats in de compositie en plot. Naarmate de gebeurtenissen zich ontvouwen, kan het verhaal door verschillende personen worden voortgezet. Vaak wordt de roman voorafgegaan door een proloog en eindigt deze met een epiloog. Het is ook de moeite waard om te benadrukken dat het werk van dit plan niet alleen prozaïsch, maar ook poëtisch is.

Het belangrijkste verschil tussen de roman en het verhaal is dat de tweede een kleine vorm van het epos is. Naast het compacte volume kenmerkt het zich door de eenheid van het artistieke evenement. Het werk is opgedragen aan een specifiek lot en vertelt over een aparte levensepisode. De vertelling wordt meestal uitgevoerd door één persoon, of het nu een held of een auteur is. Het verhaal kan niet bogen op een plot met meerdere regels en een overvloed aan personages. De daarin afgebeelde gebeurtenissen zijn van korte duur. Het werk heeft een inleiding en conclusie, die het directe onderdeel zijn, en niet zijn onderverdeeld in afzonderlijke hoofdstukken. Het is ook de moeite waard eraan toe te voegen dat het genre in kwestie als puur prozaïsch wordt beschouwd.

Tabel

​​
Romeins Verhaal
Grote vorm van episch soort literatuurKleine vorm van episch
Heeft een indrukwekkend volumePast vaak op meerdere pagina's
Het wordt gekenmerkt door de duur van de beschreven gebeurtenissen en de multi-lineariteit van de plotHet vertelt over een afzonderlijke levensepisode, de afgebeelde gebeurtenissen zijn van korte duur. term natuur
Er zijn veel karakters, die elk hun plaats hebben in de compositieKan niet opscheppen over een overvloed aan karakters
Begint vaak met een proloog en eindigt met een epiloogInleiding en conclusie - een integraal onderdeel van het totale verhaal
Kan in proza ​​of versIs een puur prozaïsch werk
Het verhaal wordt vaak door verschillende mensen geleid amiPresentatie - meestal van één persoon
.