Hoe de milieuklasse van een auto bepalen?

De meeste ontwikkelde landen hebben strenge milieueisen voor voertuigen. Op basis van de mate waarin hieraan wordt voldaan, kunnen auto's tot een of andere klasse behoren. Wat is de specificiteit van dit soort normen die in Rusland van kracht zijn? Hoe de ecologische klasse bepalen van een auto die in de Russische Federatie wordt geïmporteerd of in ons land wordt geproduceerd?

We kunnen deze kwesties in overweging nemen:

 • na bestudering van de essentie van milieunormen die van kracht zijn in de Russische Federatie en met betrekking tot het gebruik van voertuigen, evenals de definitie van het concept van "ecologische klasse van een auto";
 • door te onderzoeken of een auto tot een bepaalde categorie behoort.

Laten we beginnen met het eerste punt.

Welke milieunormen voor voertuigen gelden in de Russische Federatie en wat is de “milieuklasse”?

De belangrijkste rechtsbron die de milieuvereisten voor voertuigen in Rusland regelt, is het technisch reglement van de douane-unie TR CU 018/2011, goedgekeurd door het besluit van de CU-commissie in december 2011. Voordat dit document van kracht werd, werden de relevante milieunormen in Rusland vastgesteld door de bepalingen van regeringsdecreet nr. 609, aangenomen in oktober 2005.

Het concept van "ecologische klasse" is vastgelegd in zowel resolutie nr. 609, die zijn kracht heeft verloren, als in het technisch reglement van de CU. In de eerste rechtsbron werd de relevante term opgevat als een classificatiecode die een auto en zijn motor karakteriseert in samenhang met het emissieniveau. Volgens de technische voorschriften van het voertuig moet de ecologische klasse ook overeenkomen met de vereisten voor diagnosesystemen aan boord van voertuigen.

De technische voorschriften van de CU verwijzen naar:

 • Overeenkomst inzake uniforme technische vereisten voor auto's, ondertekend in Genève in 1958;
 • Overeenkomst inzake een mondiaal technisch reglement voor auto's, eveneens gesloten in 1998 in Genève;
 • Overeenkomst inzake uniforme voorwaarden voor voertuigkeuringen, ondertekend in Wenen in 1997.

Verordening nr. 609 verwijst ook naar de Overeenkomst van Genève van 1958, zoals gewijzigd in oktober 1996.

De Russische milieunormen komen dus feitelijk overeen met de internationale.

Het technisch reglement van de douane-unie omvat nu 6 milieuklassen - van 0 tot 5. Ze komen praktisch overeen met de Euro 0 - Euro 5-normen die zijn goedgekeurd door de VN/ECE. De betreffende instelling heeft ook de ecologische klasse Euro 6 ontwikkeld, die naar verwachting binnenkort ook in Russische rechtsbronnen zal worden weerspiegeld.

Tot dusver is de Euro 5-norm van kracht in de Russische Federatie, in overeenstemming met de bepalingen van de brief van het ministerie van Industrie en Handel van de Russische Federatie nr. RA-245/20, na 1.01.2014, kunnen auto's die tot lagere klassen behoren niet worden geïmporteerd in de Russische Federatie. Uitzondering zijn auto's met een conformiteitsattest behaald vóór 31.12.2013. Het is echter alleen mogelijk om dit document te gebruiken bij het importeren van auto's tot 31-12-2015.

De indeling van auto's in een of andere ecologische klasse wordt voornamelijk bepaald door het gehalte aan uitlaatgassen:

 • stikstofoxiden;
 • koolwaterstoffen;
 • fijnstof;
 • koolmonoxide.

Hoe kleiner de auto, hoe milieuvriendelijker de auto en hoe hoger hij op de 'klasse'-ladder staat.

In de meeste gevallen hangt het overeenkomstige emissieniveau samen met het bouwjaar van het voertuig. Zo proberen machinefabrikanten hun fabriekslijnen aan te passen aan de huidige wettelijke eisen.

In Europese landen zijn de normen die door de inhoud van de Overeenkomsten van Genève zijn bepaald, sinds 1988 ingevoerd. In de Russische Federatie werden deze pas in 2005 in de wetgeving verankerd - met de goedkeuring van resolutie nr. 609. Dienovereenkomstig begonnen Russische autofabrikanten relatief recent de productie van auto's stabiel aan te passen aan internationale vereisten. Daarom wordt in het algemene geval geen verificatie uitgevoerd van de naleving ervan door auto's van Russische merken die vóór 2005 zijn geproduceerd.

De nieuwe machines die na de invoering van de VN/ECE-normen in de Russische Federatie worden geproduceerd, kunnen echter gemakkelijk worden toegeschreven aan een of andere milieuklasse. Evenzo oudere Europese auto's. Maar hoe bepaal je de milieuklasse van een auto?

Manieren om de milieuklasse van een auto te bepalen

Er zijn drie van dergelijke methoden, die het meest toegankelijk zijn:

 • het controleren van de voertuigtitel - het kan geef de milieuklasse aan;
 • gebruik van de Rosstandart correspondentietabel;
 • VIN invoeren in de onlinedatabank voor voertuiggoedkeuringen van Rosstandart.
 • ​​​​

Laten we hun bijzonderheden nader bestuderen.

EMC-klasse in de TCP

De eerste manier om de milieuklasse van een auto te achterhalen, is door naar zijn TCP te kijken. In het overeenkomstige document van het nieuwe monster wordt de benodigde informatie vastgelegd in regel 13 en met de woorden - "eerste", "tweede", derde ", enz.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld als de TCP geen overeenkomstige regel bevat, kan de milieuklasse van het voertuig worden aangegeven in het gedeelte "Speciale markeringen", die bevindt zich in de linkerbovenhoek van het TCP.

Als het gemarkeerde document geen informatie over de ecologische klasse bevat, kunt u proberen deze te 'berekenen' op basis van de gegevens in de Rosstandart-tabel.

Milieuklasse in de Rosstandart-tabel

De belangrijkste overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de certificering van voertuigen op het gebied van naleving van de milieunormen van de Russische Federatie heeft een plaat uitgegeven waarmee de eigenaar van de auto kan bij benadering bepalen of het tot een of andere milieuklasse behoort. Dit document is hierte downloaden .

De belangrijkste criteria voor het toewijzen van auto's aan de door Rosstandart gehanteerde milieuklassen zijn het bouwjaar en het land van herkomst. Tegelijkertijd neemt de afdeling ook staten buiten Europa op in de lijst van landen die auto's produceren - de VS, Canada, Japan, Korea, Maleisië, China. Dienovereenkomstig kunnen we zeggen dat Rosstandart bij het ontwikkelen van de relevante criteria niet alleen rekening heeft gehouden met de vereisten van de VN/ECE, maar ook met de normen die in deze staten zijn aangenomen.

Merk op dat de Russische Federatie niet is opgenomen in de lijst van landen die zijn opgenomen in de Rosstandart-tabel. We hebben de reden hierboven uiteengezet - in Rusland zijn de UNECE-criteria relatief recent wettelijk vastgelegd, en daarom is het niet helemaal correct om Russische auto's die bijvoorbeeld in de jaren 90 of begin 2000 zijn geproduceerd, te vergelijken met Europese auto's in termen van naleving van milieunormen eisen....

Als er op basis van de resultaten van het vergelijken van de gegevens over de auto met de criteria op het Rosstandart-plaatje twijfel bestaat, dan kunt u proberen de milieuklasse van de auto te achterhalen aan de hand van VIN.

De overeenkomstige identificatiecode bevindt zich in de regel op speciale naamplaten of in gestempelde vorm in de motorruimte, onder de motorkap, soms in de cabine op het paneel onder de voorruit, of direct op German

De emissieklasse bepalen met behulp van het VIN

Hoe de emissieklasse van een voertuig bepalen met behulp van het VIN? De Rosstandart-website zal ons opnieuw helpen om dit probleem op te lossen. Deze keer moet u gebruik maken van de online service van het bureau, waarmee u vragen kunt stellen aan de database met goedkeuringen van Rosstandart. Het bevindt zich hier - http://www.gost.ru/wps/portal/pages. OTTS. U moet wachten tot deze pagina is geladen en vervolgens op de link "Zoeken" klikken. Daarna wordt een online formulier geopend waarin u het VIN moet invoeren.

Het voordeel van de bekende methode om informatie te vinden over de ecologische klasse van een machine is de nauwkeurigheid van het resultaat. Het Rosstandart-systeem, dat het VIN herkent, geeft informatie over de bijbehorende auto als:

 • merk;
 • soort;
 • goedkeuringsnummer;
 • datum van afgifte en geldigheid van het document;
 • milieuklasse.

Echter, alleen onder één voorwaarde - als het gespecificeerde VIN beschikbaar is in de Rosstandart-database. Het is mogelijk dat de gegevens van de benodigde auto niet beschikbaar zijn bij de afdeling. In dit geval zal de eigenaar van de auto alternatieve opties moeten gebruiken. Neem bijvoorbeeld persoonlijk contact op met Rosstandart via de telefoon aangegeven op de website van het bureau, of via het online formulier http://www.gost.ru/wps/portal/pages/questions/putquestion.

Hoe de milieuklasse van een vrachtwagen bepalen? Regelgeving die eisen stelt aan het emissieniveau in de Russische Federatie (respectievelijk in Europa) is van toepassing op voertuigen van elk type. Tenzij, in sommige gevallen, individuele bepalingen van wetten kunnen verschillen in termen van inwerkingtreding - voor auto's en vrachtwagens. Maar de milieuklassen die zijn vastgesteld door de wetgeving van de Russische Federatie en Europese rechtshandelingen zijn hetzelfde voor auto's en vrachtwagens. Daarom zullen de methoden voor het verkrijgen van informatie over de naleving van de tweede vereisten van milieuwetten dezelfde zijn als hierboven besproken.

.