Perbezaan antara falsafah, mitologi dan agama.

Dasar untuk membandingkan falsafah, mitologi dan agama adalah bahawa mereka adalah bentuk kesadaran sosial yang khas, yang mencerminkan aspek kerohanian, budaya dan pandangan dunia dalam memahami hakikat manusia, hakikat benda dan hukum makhluk. Aspek-aspek ini ditunjukkan dengan cara yang berbeza dalam ajaran agama dan falsafah, akarnya berasal dari mitologi Indo-Eropah dan Timur.

Definisi

Mitologi - bentuk kiasan-epik khas untuk memahami dunia yang timbul pada masa awal perkembangan hubungan sosial antara kebanyakan bangsa dan etnik. Dalam mitos kuno, gambaran alam semesta menggabungkan realiti dan fiksyen, pengetahuan dan kepercayaan, alam dan ghaib, pemikiran dan persepsi emosi terhadap realiti.

Agama adalah sistem pandangan dan kepercayaan yang teratur berdasarkan kepercayaan pada akal yang lebih tinggi dan prinsip kerohanian ilahi, yang mana kehidupan manusia dan segala yang berlaku di bumi ditundukkan. Idea keagamaan terbentuk pada tahap tertentu dalam pembentukan struktur sosial dan selalu berkorelasi dengan struktur hirarki mereka.

Falsafah adalah bentuk kesedaran sosial tertinggi, yang ditunjukkan dalam aktiviti intelektual dan kerohanian yang bertujuan untuk mengemukakan dan menganalisis persoalan pandangan dunia. Ajaran falsafah, sekolah dan aliran dibentuk berdasarkan pengalaman praktikal dan pemahaman mendalam mengenai undang-undang pembangunan dunia material dan bukan material.

Perbandingan

Mitologi menggambarkan secara langsung, berdasarkan pengalaman empirikal, pemikiran kolektif yang bertujuan untuk menentukan tempat manusia di dunia semula jadi. Dalam mitos, dia ditugaskan berperanan sederhana sebagai pelaksana kehendak dewa-dewa, mempersonifikasikan kekuatan langit, bumi dan elemen air yang kuat.

Puisi mitos berdasarkan gambar kiasan dan kiasan yang mempunyai banyak makna. Bentuk epik mereka memperlihatkan dunia dalam bentuk umum, sebagai bentuk yang tidak memerlukan penjelasan.

Kelalaian idea mistik dan kemustahilan untuk menonjolkan subjek pengetahuan di dalamnya tidak mengurangkan kepentingan mitologi sebagai lapisan budaya rohani yang kuat. Atas dasar itulah pemikiran filosofis berkembang, di tengah-tengahnya adalah manusia, perasaannya, bahasa, moral, kreativiti, hukum proses sejarah dan fenomena alam.

Karya ahli falsafah Yunani kuno Pythagoras, Plato dan Aristotle menjadi permulaan pengembangan falsafah sebagai sains. Arahan utamanya ditakrifkan sebagai ontologi - doktrin keberadaan, epistemologi - doktrin kognisi, logik - doktrin bentuk pemikiran dan estetika - doktrin struktur dunia yang harmoni.

Agama berbeza dengan falsafah kerana ia menjelaskan bahawa bukan dari segi pengetahuan dan pengembangan diri, tetapi sebagai manifestasi kehendak dewa yang lebih tinggi, tidak dapat dipahami oleh kesedaran manusia. Sekiranya falsafah dicirikan oleh analisis logik, generalisasi, bukti dan kesimpulan yang beralasan, agama didasarkan pada kepercayaan tanpa syarat. Kesedaran beragama menampakkan dirinya pada tahap ideologi - dalam teologi, etika, doktrin teosofis gereja, dan pada tahap psikologi - sebagai stereotaip tingkah laku dan keadaan emosi orang-orang percaya. Bentuk agama yang signifikan secara sosial adalah kultus, di mana sistem cita-cita etika dan tindakan ritual dibentuk dan dibentuk.

Kesimpulan TheDifference.ru

  1. Mitologi mencipta gambaran kiasan tentang dunia. Dalam agama, idea mengenai alam semesta dibentuk berdasarkan kepercayaan. Kandungan falsafah adalah konsep pandangan dunia berdasarkan ilmiah.
  2. Fokus mitologi dan agama adalah pada para dewa. Falsafah memberi tumpuan kepada orang itu.
  3. Dalam mitologi dan agama, keupayaan manusia untuk pengetahuan tidak diambil kira. Inti falsafah adalah dalam pengetahuan dan penjelasan hidup dalam semua manifestasi.
  4. Mitologi adalah seni rakyat kolektif. Agama adalah sistem pandangan dan bentuk kawalan terhadap kesedaran manusia. Falsafah adalah sains kemanusiaan.
.