Különbség a művészet és a tudomány között.

A művészet és a tudomány általánosan jelentős kategóriák, amelyek nélkül elképzelhetetlen az életünk. Ez és más is hozzájárul a világ és az ember jobb megismeréséhez. De a létezés mintái minden esetben különbözőek.

Definíció

Az Art a megtestesítője a valóság jelenségei művészi képben. Egy alkotás során az alkotó megpróbálja kifejezni, hogyan látja a körülötte lévő világot, valamint elmondani benyomásait és tapasztalatait. Az eredmény közel áll és fontos más emberek számára. A művészet típusai például a szobrászat, a festészet, a koreográfia.

A tudomány a környező világgal kapcsolatos ismeretek megszerzésével és rendszerezésével foglalkozik. A tudósok tudósok és kutatók, akik az élet különböző területein dolgoznak. Tevékenységük lehet elméleti és gyakorlati.

Összehasonlítás

A kritérium az, hogy a művészet az emberi észlelés érzéki oldalának szól. Lehetővé teszi a szerző számára, hogy kifejezze hangulatait, egyéniségét és kreativitását. Az inspiráció irányítja a művészt. Fontos számára a lélek izgalma, az öröm, az elvárások, és nem a szigorú keretek és normák.

A művészet terméke egyedi figurális jellegű alkotás. A kivitelezés szempontjából a legmagasabb szinten van. Ennek a munkának a művészi ereje olyan, hogy az érző embereket erős érzelmekkel éli meg és újragondolja az életüket. A különbség a művészet és a tudomány között az, hogy szívhez szól.

A tudományt a szigor és az objektivitás különbözteti meg. Tudást formál a valóságról, amely axiómák, képletek, jelenségek leírása formájában jelenik meg. A tudományos ismeretek mindig megbízhatóak, mivel minden vizsgált dolog kritikus elemzésen megy keresztül, amit tények és kísérletek is megerősítenek. A tudomány a logikára támaszkodik, kihagyva az érzéseket és érzelmeket.

Mindkettő létezésének célja eltérő. Ha a művészet számára fontos, hogy kifejezze az esztétikai eszményt és az emberek mentalitásának irányát a jó felé, akkor a tudományt a meglévő minták azonosításának gondolata hajtja. A művészet tükrözi a tipikusat és az egyént is. A tudományban az általánosítás érvényesül.

A művészet történelmileg konkrét és megváltoztatható. Értékei és eszményei a jelenlegi korszak szellemétől függenek. A művészet dinamikájában mutatja az életet. A tudomány statikus. Következtetései és törvényei nem változnak, bármi is történik körülöttük. És még akkor is, ha bármilyen fejlődést vizsgálunk, a feltárt minták állandó absztrakt kategóriákban vannak rögzítve.

Mi a különbség a művészet és a tudomány között? Az a tény, hogy a művészet remekeit nem tankönyvekből készítik. Egyfajta rejtvényt képviselnek, és képesek esztétikai élvezetet nyújtani a közönségnek. Sőt, az ilyen művek megértése mindenkinek más. A tudományos ismeretek viszont nem az örömre szolgálnak. Mindenki számára ugyanazok, és mindig egyértelműen érthetők.

táblázat

)
Art Science
Fellebbezések a lélekhezLogika alapján
A személyes tényező fontosObjektív és pártatlan
Művészi kép jön létreAbsztrakt megfogalmazásokkal operál
Kifejezi az esztétikai ideáltMintákat hoz létre
Játék képzeletHitelesség
Gyakran tükrözi az egyéntÁltalánosítást használnak
A korszak függvényeTörténelmileg független
Az élet dinamikáját mutatjaStatikus
KellemesGyakorlati
Mindenki a maga módján észlelA tudást egyértelműen értjük
.