Különbség a genitív és az accusative között.

Az esetkategóriával rendelkező beszédrészek végének megváltoztatása lehetővé teszi a mondatban a kommunikációhoz szükséges szavak használatát. A beszéd pontossága és műveltsége attól függ, hogy képes -e a szavakat megfelelő esetben használni. Nem nehéz megkülönböztetni a genitivust a vádaskodótól, ha tudod, hogy mindegyik mit szolgál.

Genitív eset:

  • azt jelzi, hogy a beszéd tárgya valakihez vagy valamihez tartozik (az oriole fészke; egy barát tanácsa; város utcái);
  • a rész és az egész arányát tükrözi (egy csésze tea; egy kenyér; egy hajtincs);
  • akkor használatos, ha összehasonlítás történik az összehasonlítás tárgyának megjelölése nélkül (keményebb, mint az acél, lágyabb, mint a selyem, hidegebb, mint a jég);
  • a nem részecskével használt igével való kapcsolatot jelzi (ne félj a sötéttől; ne lásd a horizontot, ne szeresd felebarátodat);
  • összefüggést jelez a vágyat vagy szándékot jelző igével (jót akar; jó szerencsét kíván, kitér a felelősség alól).

Ezen esetek mindegyikében a genitív főnevek függő szavak. A számukra feltett fő kérdésekből azt kérdezheti: nincs senki? vagy nem mi?

Vádas eset :

  • a beszéd tárgyára irányuló cselekvés (könyvet olvasni; kutyát simogatni, szendvicset enni);
  • térbeli és időbeli kapcsolatok (az akadály leküzdése; vegye az akadályt; dolgozzon egy hétig).

A főszótól a főnévig a vádas esetben felteheti a következő kérdéseket: lássa kit? vagy látod mit?

Következtetések TheDifference.ru

  1. Az élettelen főneveknek különböző végződései vannak, és válaszolnak a kérdésre (nem) mi? genitív esetben, (lásd) mi? a vádaskodó esetben. Például: Megtehetem esernyő nélkül (mi?). (R. o.) Ültetni fogok (mit?) Fát. (V. o.)
  2. Az animált főnevek végződése a genitív és akutatív esetekben egybeeshet. Az esetek megkülönböztetése ebben az esetben a mondat értelmében kell, hogy legyen. Például: Nem bírom apám segítsége nélkül. (ki? segédkérdés: senki? - RP) Apánkra fiatalként és energikusként emlékezünk. (ki? Látom, ki? - VP)
  3. A megváltoztathatatlan főnevek esetét a kontextus is meghatározza. Például: Új kabátot szeretnék vásárolni. (ki? mi? - VP) A ketrec kenguru nélkül volt. (ki? mit? - RP)
.