Hogyan lehet meghatározni egy autó környezetvédelmi osztályát?

A legtöbb fejlett ország szigorú környezetvédelmi követelményeket támaszt a járművekkel szemben. Az ezeknek való megfelelés mértéke alapján az autók egy vagy másik osztályba tartozhatnak. Mi a sajátossága az ilyen típusú, Oroszországban hatályos szabványoknak? Hogyan lehet meghatározni az Orosz Föderációba importált vagy hazánkban gyártott autó ökológiai osztályát?

Megfontolhatjuk ezeket a kérdéseket:

 • miután tanulmányoztuk az Orosz Föderációban hatályos és a járművek használatával kapcsolatos környezetvédelmi normák lényegét, valamint a fogalom meghatározását az "autó ökológiai osztálya";
 • azáltal, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy megtudja, egy autó egy adott kategóriába tartozik -e.

Kezdjük az első ponttal.

Milyen környezetvédelmi előírások vonatkoznak a járművekre az Orosz Föderáció és mi a „környezetvédelmi osztály”?

Az oroszországi járművekre vonatkozó környezetvédelmi követelményeket szabályozó jogszabályok fő forrása a Vámunió TR CU 018/2011 műszaki előírásai, amelyeket a CU Bizottság 2011. decemberi határozata hagyott jóvá. E dokumentum hatálybalépése előtt a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat Oroszországban a 2005 októberében elfogadott 609. számú kormányrendelet rendelkezéseivel állapították meg.

Az "ökológiai osztály" fogalmát rögzíti mind az erejét vesztett 609. sz. Határozat, mind a CU Műszaki Szabályzata. Az első jogforrásban a vonatkozó kifejezést osztályozási kódként értelmezték, amely az autót és annak motorját a kibocsátási szinttel összefüggésben jellemzi. A jármű műszaki előírásai szerint az ökológiai osztálynak korrelálnia kell a fedélzeti járműdiagnosztikai rendszerekre vonatkozó követelményekkel is.

A CU műszaki előírásai a következőkre vonatkoznak:

 • Az autókra vonatkozó egységes műszaki követelményekről szóló megállapodás, amelyet 1958 -ban írtak alá Genfben;
 • Megállapodás az autók globális műszaki szabályairól, amelyet szintén Genfben kötöttek 1998 -ban;
 • Megállapodás a járműellenőrzések egységes feltételeiről, amelyet Bécsben írtak alá 1997 -ben.

A 609. számú rendelet utal az 1996 októberében módosított 1958 -as genfi ​​megállapodásra is.

Így az orosz környezetvédelmi normák valójában megfelelnek a nemzetközi előírásoknak.

A vámunió műszaki előírásai most 6 környezetvédelmi osztályt tartalmaznak - 0 -tól 5 -ig. Ezek gyakorlatilag megfelelnek az ENSZ -EGB által jóváhagyott Euro 0 - Euro 5 szabványoknak. Az illetékes intézmény kidolgozta az Euro 6 ökológiai osztályt is, amely várhatóan hamarosan megjelenik az orosz jogforrásokban is.

Eddig az Orosz Föderációban érvényes az Euro 5 szabvány. Az Orosz Föderáció Ipari és Kereskedelmi Minisztériumának RA-245/20. Sz., 1.01..2014, az alacsonyabb osztályokhoz tartozó autókat nem lehet importálni az Orosz Föderációba. Kivételt képeznek azok az autók, amelyek megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek 2013.12.31 előtt. Ezt a dokumentumot azonban csak 2015. 12. 31 -ig lehet majd használni autók importálásakor.

Az autók egyik vagy másik ökológiai osztályba sorolását elsősorban a kipufogógáz -tartalom szintje határozza meg:

 • nitrogén -oxidok;
 • szénhidrogének;
 • részecskék;
 • szén -monoxid.

Minél kisebb, annál környezetbarátabb az autó, és annál magasabb az „osztály” létrán.

A legtöbb esetben a megfelelő kibocsátási szint a jármű gyártási évével korrelál. A gépgyártók igyekeznek a gyári vonalakat a jelenlegi törvényi követelményekhez igazítani.

Az európai országokban 1988 óta ténylegesen bevezetésre kerültek a genfi ​​megállapodások tartalma által előre meghatározott szabványok. Az Orosz Föderációban ezeket csak 2005 -ben rögzítették a jogszabályokban - a 609. számú határozat elfogadásával. Ennek megfelelően az orosz autógyártók viszonylag nemrégiben kezdték stabilan hozzáigazítani az autók gyártását a nemzetközi követelményekhez. Ezért általában nem ellenőrzik a 2005 előtt gyártott orosz márkájú autók megfelelőségének ellenőrzését.

Az Orosz Föderációban az UNECE szabványok végrehajtása után gyártott új gépek azonban könnyen hozzárendelhetők egyik vagy másik környezetvédelmi osztályhoz. Hasonlóképpen a régebbi európai autók. De hogyan lehet meghatározni egy autó környezetvédelmi osztályát?

Az autó környezetvédelmi osztályának meghatározásának módjai

Három ilyen módszer létezik, amelyek a leginkább hozzáférhetők:

 • a jármű járműcímének ellenőrzése - előfordulhat, hogy jelölje meg a környezetvédelmi osztályt;
 • a Rosstandart levelezési táblázat használata;
 • A VIN -kód bevitele a Rosstandart online jármű -jóváhagyási adatbázisába.
 • ​​

Vizsgáljuk meg részletesebben sajátosságaikat.

EMC osztály a TCP -ben

Az első módja annak, hogy megtudjuk egy autó környezetvédelmi osztályát, ha megvizsgáljuk annak TCP -jét. Az új minta megfelelő dokumentumában a szükséges információkat a 13. sorban rögzítik, és az "első", "második", "harmadik" stb. Szavakkal.

Bizonyos esetekben, például ha a TCP nem tartalmaz megfelelő sort, a jármű ökológiai osztályát a "Különleges jelölések" rovatban lehet feltüntetni, a TCP bal felső részén található.

Ha a megjelölt dokumentum nem tartalmaz információkat az ökológiai osztályról, megpróbálhatja „kiszámítani” azt a Rosstandart táblázatban szereplő adatok alapján.

Környezetvédelmi osztály a Rosstandart táblázatban

Az Orosz Föderáció környezetvédelmi előírásainak való megfelelés területén a járművek tanúsításáért felelős kormányhivatal kiadott egy tányért, amellyel az autó tulajdonosa hozzávetőlegesen határozza meg, hogy egy vagy másik környezeti osztályhoz tartozik. Ez a dokumentum letölthető innen.

A Rosstandart által használt környezetvédelmi osztályokba való besorolás fő kritériumai a gyártási év és a származási ország. Ugyanakkor a tanszék Európán kívül található államokat is felveszi az autókat gyártó országok listájára - USA, Kanada, Japán, Korea, Malajzia, Kína. Ennek megfelelően elmondhatjuk, hogy a Rosstandart a vonatkozó kritériumok kidolgozása során nemcsak az UNECE követelményeit, hanem az ezekben az államokban elfogadott szabványokat is figyelembe vette.

Vegye figyelembe, hogy az Orosz Föderáció nem szerepel a Rosstandart táblázatban szereplő országok listáján. Fent vázoltuk az okot - Oroszországban az UNECE kritériumait viszonylag nemrégiben törvényileg rögzítették, és ezért nem teljesen korrekt összehasonlítani például a 90 -es vagy a 2000 -es évek elején gyártott orosz autókat az európai gépkocsikkal a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés szempontjából követelmények....

Ha az autó adatainak a Rosstandart táblában szereplő kritériumokkal való összehasonlításának eredményei alapján kétségek merülnek fel, akkor megpróbálhatja megtudni az autó környezetvédelmi osztályát a VIN alapján.

A megfelelő azonosító rendszerint a speciális adattáblákon, vagy lepecsételt formában található a motortérben, a motorháztető alatt, néha a kabin belsejében a panelen a szélvédő alatt, vagy közvetlenül németül

Ismerje meg a kibocsátási osztályt a VIN segítségével

Hogyan határozható meg a jármű emissziós osztálya a VIN alapján? A Rosstandart webhely ismét segít nekünk a probléma megoldásában. Ezúttal az ügynökség online szolgáltatását kell használnia, amellyel lekérdezéseket tehet a Rosstandart által kiadott jóváhagyások adatbázisában. Itt található - http://www.gost.ru/wps/portal/pages. OTTS. Meg kell várnia az oldal betöltését, majd kattintson a "Keresés" linkre. Ezt követően megnyílik egy online űrlap, amelyben meg kell adnia a VIN -t.

A gép ökológiai osztályára vonatkozó információk megtalálásának ismert módszerének előnye az eredmény pontossága. A Rosstandart rendszer, amely felismeri a VIN -számot, olyan információkat bocsát ki a megfelelő autóról, mint:

 • márka;
 • típus;
 • jóváhagyási szám;
 • a dokumentum kiállításának dátuma és érvényessége;
 • környezetvédelmi osztály.

Azonban csak egy feltétellel - ha a megadott VIN elérhető a Rosstandart adatbázisban. Lehetséges, hogy a szükséges autóra vonatkozó adatok nem lesznek elérhetők az osztályon. Ebben az esetben az autó tulajdonosának alternatív lehetőségeket kell használnia. Például - személyesen vegye fel a kapcsolatot a Rosstandarttal az ügynökség honlapján feltüntetett telefonon, vagy az online űrlapon http://www.gost.ru/wps/portal/pages/questions/putquestion.

Hogyan határozható meg egy teherautó környezetvédelmi osztálya? Az Orosz Föderációban (vagy Európában) a kibocsátási szintre vonatkozó követelményeket megállapító szabályozási aktusok bármilyen típusú járművekre vonatkoznak. Kivéve, ha bizonyos esetekben a jogszabályok egyes rendelkezései hatálybalépés tekintetében eltérhetnek egymástól - személygépkocsik és teherautók esetében. De az Orosz Föderáció jogszabályai és az európai jogszabályok által megállapított környezetvédelmi osztályok azonosak a személygépkocsikra és a teherautókra. Ezért a környezetvédelmi törvények második követelményeinek való megfeleléssel kapcsolatos információk megszerzésének módszerei megegyeznek a fent tárgyalt módszerekkel.

.