Razlika između filozofije, mitologije i religije.

Temelj za usporedbu filozofije, mitologije i religije jest da su oni posebni oblici društvene svijesti, koji odražavaju duhovne, kulturne i svjetonazorske aspekte u razumijevanju ljudske biti, prirode stvari i zakona bića. Ti se aspekti na različite načine očituju u vjerskim i filozofskim učenjima čiji korijeni sežu u indoeuropsku i istočnu mitologiju.

Definicija

Mitologija - poseban figurativno-epski oblik poimanja svijeta koji nastaje u ranom razdoblju razvoja društvenih odnosa među većinom nacionalnosti i etničkih skupina. U drevnim mitovima slika svemira kombinira stvarnost i fikciju, znanje i uvjerenja, prirodno i natprirodno, mišljenje i emocionalnu percepciju stvarnosti.

Religija je uređen sustav pogleda i vjerovanja koji se temelji na vjerovanju u viši um i božansko duhovno načelo, kojem je podređen ljudski život i sve što se događa na zemlji. Religijske ideje nastaju u određenoj fazi formiranja društvenih struktura i uvijek su u korelaciji s njihovom hijerarhijskom strukturom.

Filozofija je najviši oblik društvene svijesti, očituje se u intelektualnim i duhovnim aktivnostima usmjerenim na postavljanje i analizu svjetonazorskih pitanja. Filozofska učenja, škole i trendovi formiraju se na temelju praktičnog iskustva i dubokog razumijevanja zakonitosti razvoja materijalnog i nematerijalnog svijeta.

Usporedba

Mitologija odražava izravno, empirijski zasnovano kolektivno razmišljanje usmjereno na određivanje mjesta čovjeka u prirodnom svijetu. U mitovima mu je dodijeljena skromna uloga izvršitelja volje bogova, personificirajući moćne sile neba, zemlje i vodene stihije.

Poetika mitova temelji se na alegorijskim slikama i metaforama koje imaju više značenja. Njihov epski oblik predstavlja svijet u generaliziranom obliku, kao zadanost koja ne zahtijeva objašnjenje.

Naivnost mističnih ideja i nemogućnost isticanja predmeta znanja u njima ne umanjuje važnost mitologije kao moćnog sloja duhovne kulture. Na temelju toga razvilo se filozofsko mišljenje u čijem su središtu bili čovjek, njegovi osjećaji, jezik, moral, kreativnost, zakoni povijesnih procesa i prirodni fenomeni.

Djela starih grčkih filozofa Pitagore, Platona i Aristotela postala su početak razvoja filozofije kao znanosti. Njegovi glavni pravci definirani su kao ontologija - nauk o biću, epistemologija - nauk spoznaje, logika - nauk o oblicima mišljenja i estetici - nauk o skladnoj strukturi svijeta.

Religija se razlikuje od filozofije po tome što ne objašnjava bivstvo u smislu njegove spoznatljivosti i samorazvoja, već kao manifestaciju volje višeg božanstva, neshvatljive ljudskoj svijesti. Ako filozofiju karakteriziraju logička analiza, generalizacije, obrazloženi dokazi i zaključci, religija se temelji na bezuvjetnoj vjeri. Vjerska se svijest očituje na ideološkoj razini - u teologiji, etici, teozofskim doktrinama crkve i na psihološkoj razini - kao stereotip ponašanja i emocionalnih stanja vjernika. Društveno značajan oblik religije je kult u kojem se formira i uspostavlja sustav etičkih ideala i obrednih radnji.

Zaključci TheDifference.ru

  1. Mitologija stvara figurativnu sliku svijeta. U religiji se ideje o svemiru stvaraju na temelju vjere. Sadržaj filozofije su znanstveno utemeljeni svjetonazorski koncepti.
  2. Fokus mitologije i religije je na bogovima. Filozofija se usredotočuje na osobu.
  3. U mitologiji i religiji zanemaruje se ljudska sposobnost znanja. Bit filozofije je u poznavanju i objašnjenju života u svim njegovim manifestacijama.
  4. Mitologija je kolektivna narodna umjetnost. Religija je sustav pogleda i oblik kontrole nad ljudskom sviješću. Filozofija je humanitarna znanost.
.