ההבדל בין גז אידיאלי לאמיתי.

חוקרים מבחינים בדגמי גז אידיאליים ואמיתיים. מה הספציפיות שלהם?

מהו גז אידיאלי?

במדע, פרשנות המושג "גז אידיאלי" נפוצה, המתאימה לחומר היפותטי (שאינו קיים במציאות), שאת תכונותיו ניתן לתאר באמצעות הקלאפיירון-מנדלייב. משוואה.

תחת גז אידיאלי מובן מודל מתמטי של החומר המקביל, המתאפיין ב:

  • האפשרות להזניח את האנרגיה הפוטנציאלית הנוצרת בחומר תהליך האינטראקציה של חלקיקי גז - בהשוואה לרמת הקינטית האנרגיות של חלקיקים אלה;
  • הנפח הכולל הקטן ביותר של החלקיקים המרכיבים את הגז;
  • נוכחות או היעדר מאוד של כוחות משיכה מרוחקים של חלקיקים או הדחתם;
  • זמן קצר מאוד של אינטראקציה של חלקיקים זה עם זה.

מהו גז אמיתי?

תחת גז אמיתי, בתורו, אנו מתכוונים לחומר שלא ניתן לתאר אותו על ידי משוואת קלפיירון - מנדלייב. אז המולקולות הקיימות בו מתקשרות זו עם זו ויוצרות נפח מסוים.

יש לציין כי במקרים רבים מאפייני האנרגיה הפוטנציאלית הנוצרת במהלך האינטראקציה של מולקולות גז אמיתיות נמוכות משמעותית מהאנרגיה הקינטית. כתוצאה מכך, הגזים המתאימים בתכונותיהם מתקרבים לאלה המאפיינים גז אידיאלי. הבדלים משמעותיים בין החומרים הנדונים מתחילים להופיע, ככלל, עם עלייה בלחץ וירידה בטמפרטורה.

השוואה

ההבדל העיקרי בין גז אידיאלי למציאותי הוא שהמודל של החומר הראשון כמעט ואינו מתחשב בנפח המולקולות, כמו גם באנרגיה שלהן. אינטראקציה. בגז אמיתי, האינדיקטורים המתאימים נלקחים בחשבון. יחד עם זאת, בלחץ נמוך ובטמפרטורה גבוהה, הגז האמיתי קרוב לאידיאלי בתכונותיו.

לאחר שקבענו מה ההבדל בין גז אידיאלי לאמיתי, הבה נתקן את המסקנות בטבלה.

טבלה

גז אידיאלי גז אמיתי
מה משותף להם?
בתנאים מסוימים, גז אמיתי יכול להיות קרוב בנכסים לאידיאליים
ההבדל ביניהם?
המודל לתיאור חומר אינו מתחשב בנפח המולקולות שלו, כמו גם באנרגיה של האינטראקציה ביניהןהמודל לתיאור חומר לוקח בחשבון את נפח המולקולות שלו ואת עוצמת האינטראקציות שלהן
.