تفاوت بین انگشتر و انگشتر نشانه.

محبوب ترین جواهرات در جهان حلقه و انگشتر علامت است. علاوه بر این ، زنان و مردان از آنها استفاده می کنند. هر دو محصول انگشتی پوش هستند و شکل مشابهی دارند. اما تفاوت بین آنها نیز وجود دارد.

تعریف

حلقه محصول مورد نظر است برای تزئین انگشتان این به شکل یک دایره انجام می شود. اغلب دارای طراحی تزئینی است. معمولاً از فلزات گران قیمت و معمولی به عنوان مواد برای ساخت حلقه استفاده می شود. حلقه می تواند حلقه ازدواج باشد.

انگشتر

حلقه یک شیء است که بر روی انگشت پوشیده می شود ("انگشت" یک انگشت است) ، تزئین است. در مفهوم وسیع ، یک نوع حلقه است.

انگشتر

مقایسه

هر یک از جواهرات به شیوه خود به دست نگاه می کند. تصوری که ایجاد می کنید به چندین تفاوت ظریف مهم بستگی دارد. تفاوت حلقه و حلقه در درجه اول در اندازه است. انگشتر همیشه کوچکتر به نظر می رسد. اغلب غلیظ و برازنده است. سطح محصول می تواند کاملاً صاف باشد. اگر جواهرات با سنگ تکمیل شوند ، آنها کوچک هستند و حلقه های پهن شکل صاف دارند.

حلقه به نوبه خود بزرگ و جامد است. جرم آن تا حدودی به دلیل عرض زیاد آن است. اما ویژگی اصلی چنین محصولی وجود یک درج دیدنی در طراحی آن است. بیشتر اوقات یک سنگ با اندازه نسبتاً بزرگ ، گرانبها یا مصنوعی است که در یک قاب قرار می گیرد. در یک حلقه معمولی (نه مهر) ، محدب است. گاهی اوقات این درج ترکیبی از چندین سنگ کوچک است یا به شکل قسمت بزرگی از مواد دیگر ساخته شده است.

از قدیم الایام ، زیورآلاتی مانند انگشتر گواهی بر مقام و قدرت بالای صاحب آن بود. لوازم جانبی سنگین اغلب به عنوان یک یادگار مقدس به ارث می رسید. درست است ، در حال حاضر همیشه به حلقه چنین ارزش استثنایی داده نمی شود. به هر حال ، یک جواهر مدرن ممکن است چندان گران نباشد ، البته بسیار شیک.

به طور کلی در مورد تفاوت بین حلقه و حلقه نشانه ، می توان اشاره کرد که حلقه یک محصول سبک وزن و تصفیه شده تر است. این حلقه عظیم است و بسیار محکم تر به نظر می رسد.

جدول

انگشتر انگشتر
کوچکتردکوراسیون بزرگ
اغلب نازکهمیشه پهن
نمی تواند تزئین شده با هر چیزیدارای یک درج ، معمولاً به شکل یک سنگ بزرگ
زیبا به نظر می رسدمحکم تر به نظر می رسد
.