Διαφορά μεταξύ άξονα και άξονα.

Πριν καταλάβετε τη διαφορά μεταξύ ενός άξονα και ενός άξονα, θα πρέπει να έχετε μια σαφή ιδέα για το τι είναι στην πραγματικότητα αυτά τα μέρη, τι και πού χρησιμοποιούνται και ποιες λειτουργίες εκτελούν. Έτσι, όπως γνωρίζετε, οι άξονες και οι άξονες έχουν σχεδιαστεί για να συγκρατούν περιστρεφόμενα μέρη πάνω τους.

Ορισμός

Val - αυτό είναι ένα μέρος του μηχανισμού που έχει σχήμα ράβδου και χρησιμεύει για τη μεταφορά ροπής σε άλλα μέρη αυτού του μηχανισμού, δημιουργώντας έτσι μια γενική περιστροφική κίνηση όλων των τμημάτων που βρίσκονται σε αυτόν (στον άξονα): τροχαλίες, εκκεντρικά, τροχοί, κ.λ.π. Ο άξονας δέχεται μόνο εγκάρσια φορτία (τάση κάμψης). Οι άξονες είναι σταθεροί και περιστρεφόμενοι.

Άξονας

Σύγκριση

Η κύρια διαφορά μεταξύ του άξονα και του άξονα είναι ότι ο άξονας δεν μεταφέρει τη ροπή σε άλλα μέρη. Επηρεάζεται μόνο από εγκάρσια φορτία και δεν υπόκειται σε στρεπτικές δυνάμεις.

Ο άξονας, σε αντίθεση με τον άξονα, μεταδίδει χρήσιμη ροπή στα μέρη που είναι προσαρτημένα σε αυτόν. Επιπλέον, οι άξονες είναι και περιστρεφόμενοι και ακίνητοι. Ο άξονας περιστρέφεται πάντα. Οι περισσότεροι άξονες μπορούν να χωριστούν ανάλογα με το γεωμετρικό σχήμα του άξονα σε ευθεία, στροφαλοφόρο (εκκεντρικό) και εύκαμπτο. Υπάρχουν επίσης στροφαλοφόροι ή έμμεσοι άξονες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή παλινδρομικών κινήσεων σε περιστροφικές. Οι άξονες στο γεωμετρικό τους σχήμα είναι μόνο ίσιοι.

Συμπεράσματα TheDifference.ru

  1. Ο άξονας μεταφέρει τα περιστρεφόμενα μέρη του μηχανισμού, χωρίς να μεταφέρει καμία ροπή σ 'αυτά. Ο άξονας μεταφέρει χρήσιμη ροπή σε άλλα μέρη του μηχανισμού, τη λεγόμενη δύναμη περιστροφής.
  2. Ο άξονας μπορεί να είναι είτε περιστρεφόμενος είτε ακίνητος. Ο άξονας περιστρέφεται μόνο.
  3. Ο άξονας έχει μόνο ευθύγραμμο σχήμα. Ο άξονας σε σχήμα μπορεί να είναι ευθύς, έμμεσος (στροβιλισμένος), εκκεντρικός και ευέλικτος.
.