Rozdíl mezi hřídelí a nápravou.

Než porozumíte rozdílu mezi hřídelí a nápravou, měli byste mít jasnou představu o tom, co tyto části vlastně jsou, k čemu a kde se používají a jaké funkce plní. Takže, jak víte, hřídele a nápravy jsou navrženy tak, aby na nich držely rotující části.

Definice

Val - toto je část mechanismu, která má tvar tyče a slouží k přenosu točivého momentu na jiné části tohoto mechanismu, čímž se vytváří obecný rotační pohyb všech částí, které jsou na něm (na hřídeli) umístěny: kladky, výstředníky, kola atd.

Hřídel

Osa je součástí mechanismu určeného pro spojování a upevňování částí tohoto mechanismu dohromady. Osa přijímá pouze příčná zatížení (ohybové napětí). Nápravy jsou pevné a otočné.

Náprava

Porovnání

Hlavní rozdíl mezi nápravou a hřídelí je v tom, že náprava nepřenáší točivý moment na jiné části. Je ovlivněna pouze příčným zatížením a nepodléhá torzním silám.

Hřídel na rozdíl od nápravy přenáší užitečný točivý moment na části, které jsou k ní připevněny. Nápravy jsou navíc otočné i nehybné. Hřídel se vždy otáčí. Většinu hřídelí lze rozdělit podle geometrického tvaru osy na přímou, klikovou (excentrickou) a pružnou. Existují také klikové hřídele nebo nepřímé hřídele, které slouží k převodu vratných pohybů na rotační. Osy v jejich geometrickém tvaru jsou pouze rovné.

Závěry TheDifference.ru

  1. Osa nese rotující části mechanismu, aniž by na ně přenášela jakýkoli točivý moment. Hřídel přenáší užitečný točivý moment na jiné části mechanismu, takzvanou rotační sílu.
  2. Osa může být buď otočná nebo stacionární. Hřídel se pouze otáčí.
  3. Osa má pouze přímý tvar. Tvar hřídele může být přímý, nepřímý (zalomený), excentrický a pružný.
.