Rozdíl mezi dotací a dávkou.

Mezi hlavní opatření státní podpory občanům patří dotace a výhody. Jaká je jejich specifičnost?

Co je to dotace?

Podle je dotací chápána jako hotovostní platba zaměřená na zmírnění finanční situace osoby, někdy organizace nebo vládní instituce, a to navzdory skutečnosti, že absence této podpory může být extrémně zkomplikovat činnost jeho příjemce.

Dotace sociálního státu je tedy významnou pomocí pro rodiny s nízkými příjmy. Odpovídající kompenzace může být vázána například na platby účtů za energie - v případě, že účet za ně překročí určitou částku, což naznačuje, že lidé mají potíže s jeho placením.

V rámci rozpočtového systému státu existují dotace. Pokud jde o jejich právní postavení, odpovídají mezivládnímu převodu.

Příjemcem dotace může být také soukromý podnik. Mohou ho platit jiné podniky, specializované fondy nebo opět vládní agentury. Například - pokud jde o vědecký výzkum.

Ochota státních nebo soukromých společností podporovat firmy prostřednictvím dotací je obvykle dána strategickým významem podniků, kterým je poskytována pomoc. Jejich aktivity obvykle souvisejí s vědeckou, vojenskou a vesmírnou sférou - odpovídající produkty nemusí být vysoce ziskové, ale pro zemi důležité.

Stává se, že dotace je dočasným opatřením podpory občana, veřejné nebo soukromé organizace. Může být například vyplacen v době krize a poklesu příjmů konkrétního subjektu.

Dotace - bezplatná pomoc. Neznamená to návratnost - a to je jeho rozdíl od půjčky.

Co je výjimka?

Podle dávka obecně znamená určitou slevu, vzhled preferencí při získávání jakýchkoli sociálních dávek. Nebo například možnost osoby nesplnit žádnou povinnost nebo normu, která podléhá plnění bez privilegií. Existuje velké množství typů dávek - sociální, daňové, tranzitní, celní atd.

Mezi sféry právních vztahů, ve kterých dochází k pravidelnému uplatňování dávek - opět sociální podpora občanů ze strany státu. Tato pomoc zahrnuje poskytnutí možnosti člověku výrazně snížit řadu nákladů - spojených například s placením účtů za bydlení a komunální služby, dopravu, lékařské služby, vládní agentury. Nebo - získat preference odrážející vyšší úroveň dostupnosti určitých služeb.

Mezi společné výhody pro občany Ruské federace patří:

  1. schopnost snížit o 50% náklady na bydlení a komunální služby;
  2. mimořádná služba ve veřejných institucích;
  3. preferenční postavení při vstupu do různých neziskových asociací.

Získání výhod v Ruské federaci je zpravidla možné pouze tehdy, pokud má osoba určité postavení. Například veterán práce nebo poctěný dárce. V závislosti na stavu se může sada preferencí pro dávky lišit.

Uvažované podpůrné opatření, stejně jako dotace, je obecně bezplatné.

Srovnání

Hlavní rozdíl mezi subvencí a dávkou spočívá v tom, že první opatření podpory zahrnuje hotovostní platbu subjektu, který to potřebuje. Výhodou je sleva, která obvykle neznamená pro někoho skutečné platby. Ve skutečnosti však možnost ušetřit na zaplacení jakýchkoli účtů v případě výhody může být neméně významnou pomocí než přijímání plateb ve formě dotace.

Všimněte si toho, že některé státní dávky v Ruské federaci stále zahrnují hotovostní platby občanům. Například pokud jde o náhradu nákladů za energie.

Když jsme určili, jaký je rozdíl mezi dotací a dávkou, reflektujeme závěry v tabulce.

Tabulka

Dotace Výhoda
Co mají společného?
Dotace a výhody jsou bezplatná opatření na podporu osoby, veřejné nebo soukromé organizace, poskytovaná jinými, solventnějšími subjekty
Jaký je mezi nimi rozdíl?
Předpokládá převod hotovostních plateb na účetní jednotku, která je potřebujePředpokládá poskytnutí slev, kompenzaci výdajů nebo preferencí při použití jakéhokoli zdroje pro subjekt, který potřebuje podobná podpůrná opatření
.