Rozdíl mezi baladou a písní.

Lidé, kteří cítí potřebu vyjádřit své zkušenosti, vyprávět o pocitech nebo událostech, vytvářejí díla různé povahy. Jedná se například o píseň a baladu. Oba mají určitý obsah. Ne každý však ví, jak se balada liší od písně. Pokusme se tento problém osvětlit.

Definice

Balada je dílo představující je rýmovaný příběh historické, hrdinské nebo každodenní orientace, často s mytologickým obsahem. V literatuře středověku tento název původně znamenal kulatý tanec (ballare - „tančit“). Postupně byla balada upravována a nakonec se objevila jako dějová báseň, která obsahuje určitou životní epizodu.

Píseň je formou hudební a básnické tvořivosti. Píseň obsahuje text a melodii s ní sladěnou. Konkrétní píseň lze zpravidla korelovat s jedním z mnoha žánrů: rock, šanson, romantika, rap... Nejstarší je bezesporu lidová píseň. Jen málo z toho, co dali lidé dohromady před mnoha lety, přežilo dodnes.

Srovnání

Podívejme se nyní blíže na rozdíl mezi baladou a písní.

Obsah

Písně lze nazvat vším, co lze vyjádřit hlasem, za předpokladu, že jsou v něm slova a melodie. Píseň nemusí nutně obsahovat logické vyprávění. Může zahrnovat apelování na nějakou postavu (rituální písně), nabádání (ukolébavky), něco popsat.

Balada je ve většině případů zápletkou: o výkonu rytíře, invazi nepřátel, něčím osudovém osudu. Někdy je děj nahrazen dialogem. V baladě je obvykle nějaký druh konfliktu. Blahodárným účinkem takového díla je, že tragický spor v něm zobrazený, často mezi životem a smrtí, přispívá k lepšímu pochopení smyslu života.

Hudební složka

Balada není vždy hudební skladba. Může odkazovat pouze na literární tvorbu. V. Žukovskij je uznáván jako jeden ze slavných ruských autorů balad. Pro skladatele byl však text balady často vynikajícím materiálem pro psaní hudby. Hudebníci se navíc pomocí rytmu a dalších nuancí pokusili vykreslit, o čem děj je. Například v baladě „The Forest Tsar“ (F. Schubert) lze slyšet rytmus koňského závodu. Balady se často hrají za doprovodu hudebního nástroje.

V písni se melodie stává nedílnou součástí. Píseň funguje nejlépe, když jsou hudba a text dokonale sladěny. Nejoblíbenější a dobře zapamatovatelné písně nejsou příliš složité. Tato kreativita je úzce spjata s emocionálním aspektem. Posluchač je často prodchnut duší písně.

Říše pocitů

Jaký je rozdíl mezi baladou a písní ve srovnání, pokud jde o to, jak vyjadřují pocity? Píseň je v tomto ohledu neomezená. Může být lyrický i humorný, zvoucí a rozdmýchávaný nostalgií, vlastenecký a slavnostní. Pokud mluvíme o baladě, sféra pocitů, do kterých se ponoří, je výrazně zúžena. Atmosféra takového díla je romantismus a sentimentalismus. Balada přitahuje motiv tajemství, fascinující svět legend a legend. Často je tam popsána neobvyklá krajina, kouzelné prostředí.

Tabulka

Píseň Balada
Jasná zápletka není nutnáExistuje zápletka
Melodie je nedílnou součástíMůže být jen básnickým dílem bez přítomnost hudby
Široká škála pocitůAtmosféra balady - romantismus a sentimentalismus
.