Разлика между вал и ос.

Преди да разберете разликата между вал и ос, трябва да имате ясна представа какво всъщност представляват тези части, за какво и къде се използват и какви функции изпълняват. Така че, както знаете, валове и оси са проектирани да държат въртящи се части върху тях.

Определение

Val - това е част от механизма, който има формата на прът и служи за прехвърляне на въртящ момент към други части на този механизъм, като по този начин създава общо въртеливо движение на всички части, разположени върху него (на вала): ролки, ексцентрици, колела, и др.

Вал

Оста е част от механизма, предназначен да свързва и закрепва заедно частите на този механизъм. Оста приема само напречни натоварвания (напрежение на огъване). Осите са фиксирани и въртящи се.

Оста

Сравнение

Основната разлика между оста и вала е, че оста не прехвърля въртящ момент към други части. Той се влияе само от напречни натоварвания и не подлежи на усукващи сили.

Валът, за разлика от оста, предава полезен въртящ момент към частите, които са прикрепени към него. Освен това осите са както въртящи се, така и неподвижни. Валът винаги се върти. Повечето валове могат да бъдат разделени според геометричната форма на оста на прави, колянови (ексцентрични) и гъвкави. Съществуват и колянови или косвени валове, които се използват за преобразуване на бутални движения в ротационни. Осите в тяхната геометрична форма са само прави.

Заключения TheDifference.ru

  1. Оста носи въртящите се части на механизма, без да прехвърля въртящ момент към тях. Валът прехвърля полезен въртящ момент към други части на механизма, така наречената въртяща сила.
  2. Оста може да бъде въртяща се или неподвижна. Валът се върти само.
  3. Оста има само права форма. Валът по форма може да бъде прав, непряк (коляново), ексцентричен и гъвкав.
.